Dr Aisling Ní Dhonnchadha

Nua-Ghaeilge (Modern Irish)

Léachtóir Sinsearach

Arts Building
20
(01) 708 3705

Biography

Is sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath a bhain Aisling Ní Dhonnchadha B.A, A.T.O., M.A. agus Ph.D amach.

Books

  Year Publication
2014 Cnuasach Comhar 1982-2012: Ailt, Aistí, Agallaimh.
Ní Dhonnchadha, Aisling & Uí Chollatáin, Regina (2014) Cnuasach Comhar 1982-2012: Ailt, Aistí, Agallaimh. : LeabhairCOMHAR. [Details]
2012 Léachtaí Cholm Cille XLII: Teagasc na Litríochta ar an Tríú Leibhéal.
Ní Dhonnchadha, Aisling (eag) (2012) Léachtaí Cholm Cille XLII: Teagasc na Litríochta ar an Tríú Leibhéal. : An Sagart. [Details]
2008 Ar an gCoigríoch: Díolaim Litríochta ar Scéal na hImirce.
Ní Dhonnchadha, Aisling & Nic Eoin, Máirín (2008) Ar an gCoigríoch: Díolaim Litríochta ar Scéal na hImirce. : Cló Iar-Chonnachta. [Details]
2006 Léachtaí Cholm Cille XXXVI: An Prós Comhaimseartha.
Ní Dhonnchadha, Aisling (eag) (2006) Léachtaí Cholm Cille XXXVI: An Prós Comhaimseartha. : An Sagart. [Details]
2002 Idir dhúchas agus dualgas : staidéar ar charachtair mhná sa ghearrscéal Gaelige 1940-1990.
Ní Dhonnchadha, A. (2002) Idir dhúchas agus dualgas : staidéar ar charachtair mhná sa ghearrscéal Gaelige 1940-1990. : An Clóchomhar. [Details]
2000 Gearrscéalta an Chéid.
Denvir, G. agus Ní Dhonnchadha, A. (2000) Gearrscéalta an Chéid. : Cló Iar-Chonnachta. [Details]

Book Chapters

  Year Publication
2013 ''Ina Ríocht Féin': Léirithe ar Thréimhse na hÓige i nGearrscéalta faoi leith le Seán Mac Mathúna agus Pádraic Breathnach'
Ní Dhonnchadha, Aisling (2013) ''Ina Ríocht Féin': Léirithe ar Thréimhse na hÓige i nGearrscéalta faoi leith le Seán Mac Mathúna agus Pádraic Breathnach' In: Laethanta Gréine agus Oícheanta Sí: Aistí ar Litríocht agus ar Chultúr na nÓg. Baile Átha Cliath: Leabhair Comhar. [Details]

Peer Reviewed Journals

  Year Publication
2015 ''Máirtín Ó Cadhain agus Foirm an Ghearrscéil: Litir ó Mháirtín Ó Cadhain chuig Seosamh Ó Duibhginn, Eanáir 1947''
Ní Dhonnchadha, Aisling, & Nic Eoin, Máirín (2015) ''Máirtín Ó Cadhain agus Foirm an Ghearrscéil: Litir ó Mháirtín Ó Cadhain chuig Seosamh Ó Duibhginn, Eanáir 1947''. Studia Hibernica, 41 :133-163 [Details]
2012 ''Ar an gCoigríoch: Migration and Identity in Twentieth-Century and Contemporary Irish -Language Literature''
N Dhonnchadha, Aisling & Nic Eoin, Máirín (2012) ''Ar an gCoigríoch: Migration and Identity in Twentieth-Century and Contemporary Irish -Language Literature''. IRISH REVIEW, 44 :60-74 [IR Link] [Details]

Conference Contributions

  Year Publication
2015 Dúchas Thiobraid Árann.
(2015) Dúchas Thiobraid Árann. [Oral Presentation], 'Gnéithe de cheannródaíocht Phádraic Uí Chonaire i dtréimhse luath na hAthbheochana', An tAonach, Co. Thiobraid Árann . [Details]
2015 Comhdháil Ghaeilge Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.
(2015) Comhdháil Ghaeilge Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. [Oral Presentation], 'Gnéithe den Oirthearachas i litríocht na hAthbheochana', Ollscoil na hÉireann, Gaillimh . [Details]
2013 Certificate in Irish Language & Contemporary Irish History & Culture, Paris.
(2013) Certificate in Irish Language & Contemporary Irish History & Culture, Paris. [Oral Presentation], Personal Histories: Women in Twentieth Century Irish-Language Prose & Autobiography, Centre Culturel Irlandais, Paris . [Details]
2011 XIV Comhdháil Idirnáisiúnta sa Léann Ceilteach.
(2011) XIV Comhdháil Idirnáisiúnta sa Léann Ceilteach. [Oral Presentation], Ó Chathair an Dorchadais go Canary Wharf:spléachadhar an taithí uirbeach i bpróslitríocht na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad . [Details]
2011 An Chéad Chomhdháil ar Litríocht & ar Chultúr na nÓg.
(2011) An Chéad Chomhdháil ar Litríocht & ar Chultúr na nÓg. [Oral Presentation], 'Ina Ríocht Féin' Léirithe ar thréimhse na hóige i ngearrscéalta le P. Breathnach agus S.Mac Mathúna, Coláiste Phádraig, Droim Conrach, Baile Átha Cliath . [Details]
2010 Seimineáir UCD ar Chúrsaí Litríochta trí Ghaeilge: Sraith 2.
(2010) Seimineáir UCD ar Chúrsaí Litríochta trí Ghaeilge: Sraith 2. [Oral Presentation], Ar an gCoigríoch: Éachtaintí ar scéalta imirce na Gaeilge, UCD . [Details]