Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge: na comhaid fuaime seolta ag Uachtarán Ollscoil Mhá Nuad

Friday, November 18, 2016 - 15:00

Created with flickr slideshow.

Chuir an tOllamh Pilib Ó Nualláin, Uachtarán Ollscoil Mhá Nuad, Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge: na comhaid fuaime os comhair an phobail ag ócáid speisialta i Leabharlann Ollscoil Mhá Nuad, tráthnóna inné. 
 
Déanann Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge an Scríbhneoir Gaeilge a chomóradh. Foilsítear portráidí lán-daite de níos mó ná 105 de na scríbhneoirí is aitheanta i saol na Gaeilge, idir údair liteartha agus scríbhneoirí acadúla, ar tógadh a bportráidí go digiteach idir 2009-2013, ag Máire Uí Mhaicín d’Fhoras na Gaeilge. Cuimsítear filí, úrscéalaithe, gearrscéalaithe, scríbhneoirí béaloidis, scríbhneoirí do pháistí, scoláirí léinn agus scríbhneoirí ó sheánraí liteartha eile. Cuirtear beathaisnéis agus, i gcásanna áirithe, sliocht dá saothar go tánaisteach leo. Léirítear daonnacht na scríbhneoirí iontu. Cuirtear cuimhní cinn leis an leabhar freisin, agus tá an láithreán gréasáin www.portraidi.ie inchuardaithe ina áis luachmhar do shaol na Gaeilge anois agus sa todhchaí.
 
Baineann Céim 1b den togra leis na comhaid fuaime: taifeadtaí de na scríbhneoirí i mbun léitheoireachta ar a gcuid sleachta roghnaithe atá á gcur leis an láithreán gréasáin chun gné na cartlainne a fhorbairt. Cloistear guth na n-ealaíontóirí focal seo sna comhaid, rud a chuireann leis an bportráid a fheictear ar an scáileán. Ag tagairt dona na comhaid fuaime, luaigh an tOllamh Ó Nualláin ina chuid focal: “Is céim amháin í aghaidh an scríbhneora a fheiscint chomh healaíonta sin ar an scáileán ach is feidhm sa bhreis a bhronntar ar an scríbhneoir agus ar an éisteoir araon í, nuair a chloistear guthanna scríbhneoirí i mbun léitheoireachta”.
 
Aithnítear oidhreacht liteartha Ollscoil Mhá Nuad sa chnuasach seo ó na scríbhneoirí a bhfuil portráid dóibh ar fáil (Pádraig Ó Fiannachta, Breandán Ó Doibhlin, Aisling Ní Dhonnchadha, Máire Ní Annracháin, Fionnbarra Ó Brolcháin agus eile), chuig an eagarthóir An Dr Liam Mac Amhlaigh, duine de léachtóirí na hollscoile, agus beirt de ghrianghrafadóirí de chéim 2 den togra: Ronan Doherty agus an Dr Lára Ní Mhaoláin.  
 
Tionscadal ilchéimneach, ilbhliantúil atá is ea Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge. Sa chéad chéim den tionscadal cuirtear an leabhar agus an láithreán ar fáil bunaithe ar an gcartlann reatha. Sa dara céim den tionscadal, cuirfear portráidí dá bhfuil ann de scríbhneoirí eile na Gaeilge sna seánraí éagsúla. Le teacht i gcomharbacht ar Mháire Uí Mhaicín chun cúram na portráidíochta a leanúint, tá painéal nuabhunaithe lena n-áirítear na grianghrafadóirí seo a leanas:
 

  • Ronan Doherty, comhairleoir deartha agus teicniúil, Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge
  • Lára Ní Mhaoláin, léachtóir le Nua-Ghaeilge, Ollscoil Mhá Nuad 
  • Seán Ó Mainnín, eagarthóir grianghrafadóireachta tuairisc.ie
  • Máirín Seoighe, scannánadóir agus bunaitheoir Scannáin Dobharchú

 
Ba mhaith leis an Ollscoil an togra seo a thréaslú le páirtithe an tionscadail; go háirithe leis an bhfoilsitheoir COMHAR Teo., agus leis an údarás maoinithe Foras na Gaeilge.
 
Is i gcomhairle le hOifig na Gaeilge Ollscoil Mhá Nuad, agus Scoil an Léinn Cheiltigh Ollscoil Mhá Nuad a reáchtáiltear an seoladh seo inniu.
 
Tá grianghraif ón ócáid seo le feiceáil ar Tuairisc.ie