Amlíne Dheich mBliana na gCuimhneachán curtha in airde

Amlíne Dheich mBliana na gCuimhneachán atá le feiceáil ar an Leabharlann
Friday, August 31, 2018 - 16:45

Amlíne Dheich mBliana na gCuimhneachán

Aithníonn an amlíne seo roinnt imeachtaí suntasacha a tharla go háitiúil, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta le linn ‘Dheich mBliana na gCuimhneachán’ 1912 – 1922. Chuir an coiste Cuimhneacháin an amlíne seo le chéile faoi stiúir an chathaoirligh, an tOllamh Marian Lyons ó Roinn na Staire. Tá an amlíne dátheangach agus tugann sí léargas ginearálta ar thréimhse spreagúil agus sonrach den stair do mhic léinn, do bhaill foirne agus don phobal i gcoitinne. Tuilleadh eolais ar fáil ag: www.maynoothuniversity.ie/commemorations
  

Decade of Commemorations Timeline
 
The timeline marks some significant local, national and international events of the ‘Decade of Commemorations’ 1912 – 1922.  Produced by the Commemorations committee, chaired by Prof Marian Lyons of the Department of History, the timeline is bilingual and offers students, staff and the general public an overview of an exciting and defining period of history. For further information see: www.maynoothuniversity.ie/commemorations