Decade of Commemorations 1912-1922

Maynooth University is marking the key events in the revolutionary period that helped to shape the course of history and the development of an independent Ireland. This commemoration will take the form of exhibitions, readings, conferences, seminars, performances and gatherings that reflect on key moments, figures and themes from one hundred years ago.  

Maynooth University has adopted the theme of 'Women and the Decade of Commemorations' as a key focus for 2016 and a number of events have been organised reflecting not only on the contribution of women to the revolutionary period in Ireland's history, but also on the issues that women in an Irish context continue to face. Some of these events have been made possible by the Department of Foreign Affairs Peace and Reconciliation Fund, facilitating an all-island approach to commemoration.

The events have been organised through the Decade of Commemorations Committee and supported by generous funding from Maynooth University. 

 

  Maynooth University Event Guide 2016
 

Deich mBliana na gCuimhneachán 1912-1922

Déanfaidh Ollscoil Mhá Nuad ceiliúradh ar na príomh-ócáidí a tharla sa tréimhse réabhlóideach seo, ócáidí a chuidigh le cruth a chur ar stair na tíre agus le hÉirinn neamhspleách a chur chun cinn. Mar chuid den cheiliúradh seo, beidh taispeántais, léachtaí, comhdhálacha, seimineáir, léiriúcháin agus bailiúcháin éagsúla i gceist le machnamh a dhéanamh ar na príomh-eachtraí, na príomh-phearsana agus na príomh-théamaí a bhí ann céad bliain ó shin.

Ghlac Ollscoil Mhá Nuad leis an téama ‘Mná agus Deich mBliana na gCuimhneachán’ mar chroílár na bliana 2016. Eagraíodh roinnt imeachtaí a léiríonn tionchar na mban sa tréimhse réabhlóideach seo i stair na hÉireann, chomh maith leis na deacrachtaí a bhíonn ag mná fós i gcomhthéacs Éireannach. Cuireadh cuid de na himeachtaí seo ar fáil mar thoradh ar Chiste Athmhuintearais agus Frithsheicteachais na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, ciste a fhreastalaíonn ar chomóradh uile-oileáin.

Eagraíodh na himeachtaí le tacaíocht ó Choiste Dheich mBliana na gCuimhneachán agus le maoiniú flaithiúil ó Ollscoil Mhá Nuad.