Seachtain na Gaeilge Ollscoil Mhá Nuad

Monday, March 4, 2019 - 13:00 to Friday, March 8, 2019 - 18:00
Ollscoil Mhá Nuad

 

Dáta Ócáid Am thair
4.3.19 Seoladh Oifigiúil
Official Launch
 
Taifeadadh Beo den Phodchraoladh Gaeilge MOTHERFOCLÓIR
Live Recording of the Irish Language Podcast MOTHERFOCLÓIR
 
 
13.10 –
13.50
 
  19.00 –
20.30
Forhalla na Leabharlainne
The Library Foyer
 
 
An tIonad,
Aontas na Mac Léinn
The Venue,
MU Students’ Union
5.3.19 Oíche Filíochta
le cur i láthair ónár n-aoi speisialta Ciara Ní É agus seisiún mic oscailte ina dhiaidh
Poetry Night
with a performance from our special guest Ciara Ní É and an open mic session afterwards
 
   18.00 –
19.00
 
 
 
An Seomra Drámaíochta,
Scoil an Oideachais
The Drama Room,
School of Education
 
6.3.19 Bláthnaid Ní Chofaigh: Mise agus an Ghaeilge    
 
Ceardlann Amhránaíochta ar an Sean-Nós
le Sailí Ní Dhroighneáin
Traditional Irish Singing Workshop
with Sailí Ní Dhroighneáin
 
“Bláthnaid Ní Chofaigh: Mise agus an Ghaeilge”
An chéad cheann inár sraith nua agallamh le Gaeilgeoirí aitheanta
“Bláthnaid Ní Chofaigh: Mise agus an Ghaeilge”
The first in our new interview series with prominent Gaeilgeoirí
 
 
 
 
 
13.00 –
14.00
 
 
 
   18.00 –
19.00
 
Halla J,
Foirgneamh na n-Ealaíon
Hall J,
The Arts Building
 
 
 
An Seomra Drámaíochta,
               Scoil an Oideachais
The Drama Room,
School of Education
 
7.3.19 “Seodra Gaeilge
Leabharlann Ollscoil Mhá Nuad”
Seimineár agus Taispeántas
“Irish Language Treasures of
Maynooth University Library”
Seminar and Exhibition
 
 17.00 –
      19.00
Leabharlann an Ruiséalaigh,
Teach Phádraig
The Russell Library,
St Patrick’s House