The Department of Geography is a leading centre for research and teaching in Ireland.
It offers a diverse and exciting range of opportunities for learning, across both physical and human geography. Research in Geography has led to the formation of 4 specialist research groups: the National Institute for Regional and Spatial Analysis (NIRSA), the National Centre for Geocomputation (NCG), the Irish Climate  Analysis and Research Units (ICARUS), and the Centre for Health Geoinformatics (CHG), which  underlines the strength of the research here.  We also host the Environmental Geophysics Research Unit.  Individual staff are also extensively networked with international research groups, and I invite you to explore their individual pages on this site. Department staff are frequently featured by the media, so it is not unusual to wake up to hear John Sweeney (on climate change), Adrian Kavanagh (on elections), Chris van Egeraat (economic geography), Mary Gilmartin (migration), Rory Hearne (human rights) or Rob Kitchin, from NIRSA, on housing and ghost estates. We work with over 1,000 students, ranging from undergraduates, through our specialist Master programmes, to a distinctive and very successful PhD programme. 

Dr. Jan Rigby
Head of Department

Tá ceann de na ranna Tíreolaíochta is mó in Éirinn ag OÉ Má Nuad. Oibrímid le breis agus 1,000 mac léinn, idir fhochéimithe agus iad siúd a fhreastalaíonn ar na cláir Mháistreachta agus PhD atá againn. Cláir ar leith is ea iad sin, a bhfuil an-rath orthu. Cuirtear go leor roghanna ar fáil sa dara bliain agus sa tríú bliain den chlár fochéime, lena n-áirítear turais allamuigh. Mar chuid de na turais chéanna, rachaimid go cósta Aontroma, Tuaisceart na hIodáile agus Deisceart na Fraince i mbliana, agus tabharfaimid ár n-aghaidh ar an Nua-Shéalainn ansin sa bhliain 2016.