The Irish Climate Analysis and Research UnitS (ICARUS) as part of the Department of Geography at Maynooth University is a national leader in the area of climate change providing integrated climate system research, solutions, data and advice to the scientific community, policy makers and for the benefit of society both nationally and internationally.

Research undertaken at ICARUS aims to advance fundamental understanding of past, present and future climate variability and change, and to provide cutting edge analysis of future impacts, vulnerabilities and adaptation in line with strategic national and international priorities.

In delivering these aims core research strands in ICARUS are focused on the analysis of change in atmospheric, terrestrial and marine environments, palaeoclimatolgy, regional climate modelling, catchment hydrology and water management and the assessment of environmental and socio-economic impacts and adaptation. ICARUS hosts both taught and research postgraduate students.
 

Ceann de na heagraíochtaí chun tosaigh in Éirinn i réimse taighde athrú aeráide is ea an t-Ionad Náisiúnta Anailíse ‘s Taighde na h-Aeráide (ICARUS). Lonnaithe i Roinn na Tíreólaíochta in Ollscoil Maigh Nuad, cuireann ICARUS taighde, réitigh, sonraí, agus comhairle ar fáil don phobal eolaíochta, don lucht déanta beartas agus don phobal i gcoitinne ar fud na hÉireann agus go hidirnáisiúnta.

Is í aidhm an taighde aeráide ag ICARUS ná tuiscint na haeráide san am atá caite, sa lá atá inniu ann agus sa todhchaí, a chur chun cinn. Chomh maith leis sin, tá sé mar aidhm ag ICARUS anailís nuálach a dhéanamh ar thionchar, laigí agus oiriúnú sa todhchaí ar aon dul le tosaíochtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Le linn na haidhmeanna seo a bhaint amach, tá snáitheanna lárnach taighde ICARUS dírithe ar anailís ar athruithe na dtimpeallachtaí atmaisféarach, talún agus mara, chomh maith le pailéichlíomeolaíocht, múnlú aeráide réigiúnach, hidreolaíocht dobharcheantar agus bainistiú uisce agus measúnú ar thionchar agus oiriúnú timpeallachta agus socheacnamaíoch. Déanann ICARUS óstach ar oidí iarchéime múinte agus taighde.