Procurement at Maynooth University

Welcome to the Maynooth University Procurement and Contracts Office website. The site provides information and guidance about procurement activity within the University to staff and potential suppliers.

Our Staff Site provide details of Centralised Contracts together with User Manuals and Guidance Documents

Soláthar in Ollscoil Mhá Nuad

Fáilte chuig an suíomh gréasáin atá ag Oifig Soláthair agus Conarthaí Ollscoil Mhá Nuad. Cuireann an suíomh gréasáin seo faisnéis agus treoir maidir le gníomhaíocht a bhaineann le soláthar laistigh den Ollscoil ar fáil do bhaill foirne, agus do dhaoine agus do ghrúpaí a d’fhéadfadh a bheith ina soláthraithe.

Cuireann ár Suíomh Gréasáin do Bhaill Foirne na sonraí ar bhaineann le Conarthaí Láraithe ar fáil chomh maith le Lámhleabhair Úsáideora agus Cáipéisí Treoracha.