More than 1,110 students conferred at Maynooth University graduation ceremonies

Siobhán Leonard and Susan Dunne were both conferred with a PhD from the Department of Biology pictured with Prof Philip Nolan President, Maynooth University
Wednesday, November 2, 2016 - 17:00

The sun shone brightly for the autumn graduation ceremonies at Maynooth University, which conferred more than 1,110 students with a range of degrees at undergraduate and postgraduate level, including 27 PhD graduates. 

New degrees awarded for the first time include the BA in International Development and the Master of Laws in International Justice.

Maynooth University is Ireland’s fastest growing university with more than 11,000 students, including almost 1,600 taught postgraduate and professional students and over 400 research students.

Céimeanna bronnta ar níos mó ná 1,110 mac léinn ag Searmanais Bhronnta Ollscoil Mhá Nuad
Bhí an ghrian ag taitneamh nuair a cuireadh tús le Bronnadh na gCéimeanna don Fhómhar in Ollscoil Mhá Nuad. Bronnadh réimse céimeanna ag leibhéal fochéime agus ag leibhéal iarchéime ar níos mó ná 1,110 mac léinn, lena n-áirítear seacht gcéimí PhD is fiche.

Bronnadh na céimeanna nua seo a leanas den chéad uair:  Baitsiléir Ealaíon: Forbairt Idirnáisiúnta agus Máistir Dlíthe i gCeartas Idirnáisiúnta.

Is í Ollscoil Mhá Nuad an ollscoil is gasta fás sa tír. Tá breis agus 11,000 mac léinn ag freastal uirthi, lena n-áirítear 1,600 mac léinn a bhfuil iarchéim teagaisc ar bun acu nó ar mic léinn proifisiúnta iad, agus breis agus 400 mac léinn taighde.

Bronnadh PhD ón Roinn Bitheolaíochta ar Shiobhán Leonard agus ar Susan Dunne atá in éineacht leis an Ollamh Pilib Ó Nualláin, Uachtarán Ollscoil Mhá Nuad, sa ghrianghraf seo.