Maynooth University houses the only Department of Anthropology in the Republic of Ireland.
Anthropologists study people and what they do, wherever in the world that may take us. Our staff bring the world into the classroom and teach students to understand local problems in a global, cross-cultural context.

Is in OÉ Má Nuad atá an t-aon Roinn Antraipeolaíochta i bPoblacht na hÉireann.
Déanann antraipeolaithe staidéar ar dhaoine agus ar an méid a dhéanann siad, ar fud na cruinne. Tugann ár mbaill foirne an domhan mór isteach sa seomra ranga agus múineann do na mic léinn conas fadhbanna áitiúla a thuiscint i gcomhthéacs traschultúir agus i gcomhthéacs domhanda.