Student Complaints

 • At Maynooth University, we understand that from time to time, various issues can arise for our students.
 • There are a number of university procedures in place to address and resolve student issues, depending on what they relate to.
 • In general and where possible, attempts should be made to resolve issues at the most local level possible.
 • We appreciate that it may be difficult for students to know where to turn when they are experiencing an issue. This page is designed to help guide students to the appropriate part of the university which can address their problem.
 • If an issue has arisen for you, please think about what it primarily relates to and please select the tab most relevant for further information about what the university can do to address it.
 • Please remember to be calm and measured when raising your issue. (Both students & staff should be treated with respect and dignity)

Gearáin na Mac Léinn

 • Ag Ollscoil Mhá Nuad, tuigimid go dtagann fadhbanna aníos ó am go chéile do ár mac léinn.
 • Tá roinnt nósanna imeachta ollscoile ar bun chun fadhbanna mac léinn a réiteach nó a réitigh, ag brath ar cad atá i gceist.
 • Go ginearálta agus más féidir, ba chóir iarracht a dhéanamh chun fadhbanna a réiteach ag an leibhéal is áitiúla is féidir.
 • Tuigimid go d'fhéadfadh sé a bheith deacair do mhic léinn a bheith cinnte cá háit le dul nuair atá fadhb acu. Tá an leathanach seo deartha chun cabhrú le mic léinn a stiúradh chuig an gcuid chuí den ollscoil a fhéadfadh a bhfadhb a réiteach.
 • Má tá fadhb tagtha aníos duit, smaoinigh ar cad is mó a bhaineann léi agus roghnaigh an tab is mó a bhaineann le haghaidh tuilleadh eolais faoi cad is féidir leis an ollscoil a dhéanamh chun é a réiteach.
 • Cuimhnigh, le do thoil, a bheith ciúin agus staidéarach nuair atá tú ag ardú do fhadhb. (Ba chóir go mbeadh meas agus dínit ar gach mac léinn agus foireann)