Welcome to the Faculty of Arts, Celtic Studies, and Philosophy website, where you will find information on the Humanities Departments and Schools of Maynooth University.  The Faculty is proud in supporting a wide-ranging host of activities in education, research, as well as in artistic performance. In these pages, you will find the latest news and events from our Faculty, as well as our Statutes and meeting dates, which we hope will allow you to become familiar with our work, and to participate in our public activities.
----
Fáilte go suíomh gréasáin Dhámh Ealaíon, Léinn Cheiltigh, agus Fealsúnachta Ollscoil Mhá Nuad. Is cúis bróid dúinn í an tacaíocht a chuireann an Dámh ar fáil do réimse leathan gníomhachtaí san oideachas, taighde agus an aithris ealaíonta. Sna leathanaigh seo, gheofar an nuacht is déanaí ó Dhámh s’againne, chomh maith lenár reachtanna agus dátaí cruinnithe, rud a chuirfeas ár gcuid oibre ar bhur súile agus a thabharfaidh deis daoibh páirt a ghlacadh inár gcuid gníomhachtaí poiblí.