Welcome to the Faculty of Arts, Celtic Studies, and Philosophy. We are the home of  humanities teaching and research in Maynooth University. The Faculty is proud of the excellent teaching and learning environment which we foster for our students, and the world-class research undertaken by our staff and research students. In these pages, you will find the latest news and events from our Faculty, details of the projects we are working on, and links to our constituent Departments and Schools.

An tOllamh Alison Hood
Déan na Dáimhe

Fáilte go dtí Dámh na n-Ealaíon, an Léinn Cheiltigh agus na Fealsúnachta. Tá teagasc agus taighde na ndaonnachtaí lonnaithe linn anseo. Is údar bróid don Dámh an timpeallacht teagaisc agus foghlama sármhaitheasa atá cothaithe againn ar mhaithe lenár mic léinn, agus an taighde ar ard-chaighdeán domhanda faoina bhfuil ár bhfoireann agus mic léinn taighde tar éis tabhairt. Ar na leathanaigh seo, aimseoidh tú na míreanna nuachta agus imeachtaí is déanaí ónár nDámh, mionshonraí faoi na tionscadail ar a bhfuilimid ag obair, agus nascanna go dtí na Ranna agus Scoileanna a bhaineann linn.