Welcome to the Music Department’s website – within these pages you will find information on our wide-ranging research, the distinctive education we offer, and our concert and outreach activities. The Music Department is home to a large, dynamic and ambitious community of academic and support staff, postgraduate, undergraduate and diploma students. The key areas of musicology, performance, composition and music technology lie at the heart of our activities.

Fáilte go suíomh Gréasáin na Roinne Ceoil – sna leathanaigh seo gheobhaidh tú eolas ar thaighde fadréimseach na Roinne,ar an oideachas ar leith a thairgimid agus ar cheolchoirmeacha agus gníomhaíochtaí for-rochtana na Roinne. Gheofar sa Roinn Ceoil pobal dinimiciúil uaillmhianach, idir acadúil agus thacaíochta, a f hreastalaíonn ar mhic léinn iarchéime, fochéime agus dioplóma. Déantar cúram ar leith  den cheoleolaíocht, den tseinm, den chumadóireacht agus de theicneolaíocht an cheoil.