Ancient Classics has been taught in Maynooth since the first foundation of a college in the town in 1795. Over 200 years later, the subject remains central to the study of Arts and Humanities.

Classics is the term given to the study of the civilizations of ancient world in all their aspects: language, literature, history, philosophy, art and archaeology. At  Maynooth University, these topics may be studied through our hugely popular course on Greek and Roman Civilization or through the languages of Latin and Ancient Greek.​

Tá na Sean-Chlasaicí á múineadh i Maigh Nuad ó bunaíodh an coláiste sa bhliain 1795. Breis agus 200 bliain ina dhiaidh sin, is ábhar bunúsach fós é don té a dhéanfadh staidéar ar na hEalaíona ar na Daonnachtaí.

Na Clasaicí a thugtar ar an réimse staidéir sin a chuimsíonn sibhialtacht na Sean-Ghréige agus sibhialtacht na Sean-Róimhe: teanga, litríocht, stair, fealsúnacht, ealaín agus seandálaíocht.  In Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad, féadfaidh mic léinn staidéar a dhéanamh ar na topaicí sin i gcúrsa ar Shibhialtacht na Gréige agus na Róimhe, cúrsa a bhfuil an-tóir air, nó mar chuid dá staidéar ar theangacha ársa na Laidine agus na Sean-Ghréigise.