Welcome to the Campus Services Department website. You will find this an informative guide to all the services we manage and provide for National University of Ireland Maynooth and St. Patrick's College.

Situated on the Ground Floor of the John Hume Building, the Campus Services General Office incorporating, the Buildings Maintenance Helpdesk, are the central contact points for service provision.

Fáilte chuig suíomh idirlín na hoifige. Tá cur síos ar fáil anseo ar na seirbhísí a chuirimid ar fáil d’Ollscoil Mhá Nuad agus do Choláiste Phádraig, Maigh Nuad.
Is muid atá freagrach as Cothabháil an Champais go ginearálta. Déanaimid maoirsiú ar Pháirceáil, ar Bhainistíocht Tráchta agus ar Bhainistíocht Dramhaíola ar an gCampas chomh maith.
Lonnaithe ar an mbunurlár in Áras John Hume, is é Oifig Seirbhísí Campais agus an Deasc Chabhrach um Chothabháil na bhFoirgneamh, na príomhphointí teagmhála do sholáthar seirbhíse.