Welcome to the Campus Services website. You will find this an informative guide to all the services we manage and provide for Maynooth University and St. Patrick's College.

Situated on the Ground Floor of the John Hume Building, the Campus Services General Office incorporating, the Buildings Maintenance Helpdesk, are the central contact points for service provision.

Fáilte chuig an suíomh gréasáin atá ag an Oifig Seirbhísí Campais.
Tá cur síos ar fáil anseo ar na seirbhísí a chuirimid ar fáil d’Ollscoil Mhá Nuad agus do Choláiste Phádraig.

Lonnaithe ar an mbunurlár in Áras John Hume, is é Oifig Seirbhísí Campais
agus an Deasc Chabhrach um Chothabháil na bhFoirgneamh, na príomhphointí teagmhála do sholáthar seirbhíse.