Welcome to the Security Department's webpage

The aim of the Security Department is to provide a safe and secure environment for staff, students and visitors to our Campus.
We provide the following services:-

 • Opening and closing of buildings
 • Mobile and foot patrols
 • Operation and monitoring of CCTV, access control and alarm systems
 • Supporting special events on Campus
 • Responding to emergencies
 • Liaising with An Gárda Siochána and other agencies
 • A point of contact for all persons on Campus

Security can be contacted 24 hours a day as follows:
Tel: +353 (1) 7083929 (General)
Tel: +353 (1) 7083333 (Emergency)

Fáilte go leathanach gréasáin na Roinne Slándála

Is é aidhm na Roinne Slándála timpeallacht shlán shábháilte a chur ar fáil don fhoireann, do mhic léinn agus do chuairteoirí chun ár gCampais.
Seo iad na seirbhísí a chuirimid ar fáil:-

 • Foirgnimh a oscailt agus a dhúnadh
 • Patróil choise agus patróil taistil
 • Oibriú agus monatóireacht a dhéanamh ar CCTV, ar rialú rochtana agus ar chórais aláraim
 • Tacú le himeachtaí speisialta ar an gCampas
 • Freagra a thabhairt ar éigeandálaí
 • Dul i mbun idirchaidrimh leis an nGarda Síochána agus le gníomhaireachtaí eile
 • Pointe teagmhála don uile dhuine ar an gCampas

Is féidir teagmháil a dhéanamh le Slándáil 24 uair an chloig:
Teil: +353 (1) 7083929 (Ginearálta)
Teil: +353 (1) 7083333 (Éigeandáil)