STUDENT RESIDENCES ON CAMPUS

Academic Year 2019-2020

For the Academic year 2019-2020 rooms will be booked as per the following schedule which sets out when each catgory of student can either book a room or express an interest in a zone or make an application for a scheme or recommendation:  Annual Schedule of Campus Halls Rooms Booking

Academic Year 2018-2019

Cancellations:  If you have booked a room or are living in a room but now wish to cancel it please use this CANCEL MY ROOM link to do so. 

Semester II Vacancies (Occupancy 4th February 2019 to 8 Jun 2019): There are still some rooms available for Continuing/PGs/IOs students in Hawthorn 4D (Single Ensuite), and Rye Bunk (Males only)15A1, Village Mullen 10C (Single with shared bathroom). Please call 01 7083322 / 017083826 on Monday 4th February to find out availability and to book during office hours. Available for immediate occupation.

There is one male only River single bedrooms with ensuite bathrooms available for First Years from Monday 4th February. Please call us on 01 7083826 to book from 9am Monday. Each room has its own price and detailed description. Please check the details before you call. Thank you.

Resident's Feedback Form:   Please use this form if you wish to give us feedback about your experience while living in the Residences. This may be positive or negative or can be used to draw our attention to community issues. This form should not be used to report maintenance issues as there is a separate process for that.

--------------------------------------------------

FÁILTE

Fáilte chuig an Oifig Lóistín. Cuirimid na seirbhísí seo a leanas ar fáil do mhic léinn na hOllscoile agus do mhic léinn ionchasacha/nua:

  • Lóistín inár n-árais chónaithe (Árasáin na hAbhann, Árasáin Rye agus Árasáin Ghráig na Mac Léinn) ar an gCampas Thuaidh a chur ar fáil do mhic léinn le linn na bliana acadúla
  • Seirbhís liostaithe den lóistín príobháideach atá ar fáil go háitiúil. Tá an liosta seo ar fáil ar ár suíomh maynoothstudentpad. Lóistín atá lonnaithe i Maigh Nuad agus sna háiteanna mórthimpeall ar an mbaile atá i gceist; Cill Choca, Cill Droichid, Léim an Bhradáin, Leamhcán, Ráth Chofaigh agus áiteanna atá i bhfoisceacht comaitéaracht réasúnta den Ollscoil. Ní dhéanaimid scagadh ar an réadmhaoin seo ar do shon, mar sin molaimid duit breathnú ar áiteanna sula n-íocann tú aon airgead astu.