Welcome to the Accommodation Office where we provide the following services for students and prospective/new students to Maynooth University:  

  • Student accommodation during the academic year on campus in our halls of residence (apartments in River, Rye & Village) on the North Campus
  • A listing service of local accommodation provided by private landlords via our private sector software. Accommodations will be located in Maynooth and surrounding areas like Kilcock, Celbridge, Leixlip, Lucan, Rathcoffey and other areas within a commutable distance. We do not vet these properties on your behalf so take a look at this tenant information before you confirm accommodation with a landlord.
  • A listing service for our Kilkenny Campus students which lists accommodation provided by private operators in the Kilkenny area.  Please follow this link for further details.

Fáilte chuig an Oifig Lóistín. Cuirimid na seirbhísí seo a leanas ar fáil do mhic léinn na hOllscoile agus do mhic léinn ionchasacha/nua:

  • Lóistín inár n-árais chónaithe (Árasáin na hAbhann, Árasáin Rye agus Árasáin Ghráig na Mac Léinn) ar an gCampas Thuaidh a chur ar fáil do mhic léinn le linn na bliana acadúla
  • Seirbhís liostaithe den lóistín príobháideach atá ar fáil go háitiúil. Tá an liosta seo ar fáil ar ár suíomh www.maynoothstudentpad.ie. Lóistín atá lonnaithe i Maigh Nuad agus sna háiteanna mórthimpeall ar an mbaile atá i gceist; Cill Choca, Cill Droichid, Léim an Bhradáin, Leamhcán, Ráth Chofaigh agus áiteanna atá i bhfoisceacht comaitéaracht réasúnta den Ollscoil. Ní dhéanaimid scagadh ar an réadmhaoin seo ar do shon, mar sin molaimid duit breathnú ar áiteanna sula n-íocann tú aon airgead astu.

Seirbhís liostaithe dár mic léinn atá lonnaithe ar an gcampas i gCill Chainnigh. Liosta den lóistín príobháideach atá ar fáil i gceantar Cill Chainnigh atá i gceist. Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo.​