Welcome to Student Accommodation

 MAYNOOTH CAMPUS STUDENT ACCOMMODATION

In the 2016-2017 academic year the University expects to open nearly 300 extra student bedrooms bringing the total number of students that can be accommodated on campus close to 1200. The accommodation is university owned and managed. Situated conveniently on the North Campus student accommodation is available to book at various times in the year based on your student category. To find information that is relevant to your category click on your own student category below.

Academic Year 2016-2017: Campus Accommodation: Booking for Students who expect to come to Maynooth next September for the first time via the CAO (First Years Only) may book today 3rd May at 12 noon. Please follow the "CAO/Transfer" link below to read more and find the link to the booking form.
 

CAO/Transfer Current PG's International

 

HOME FINDER SERVICE  

Helps you find a term time home. We walk you though your options, provide resources to help you find accommodation in the private sector along with a listing service giving details of accommodation offerings in the local area to the University.   

FÁILTE

Fáilte chuig an Oifig Lóistín. Cuirimid na seirbhísí seo a leanas ar fáil do mhic léinn na hOllscoile agus do mhic léinn ionchasacha/nua:

  • Lóistín inár n-árais chónaithe (Árasáin na hAbhann, Árasáin Rye agus Árasáin Ghráig na Mac Léinn) ar an gCampas Thuaidh a chur ar fáil do mhic léinn le linn na bliana acadúla
  • Seirbhís liostaithe den lóistín príobháideach atá ar fáil go háitiúil. Tá an liosta seo ar fáil ar ár suíomh maynoothstudentpad. Lóistín atá lonnaithe i Maigh Nuad agus sna háiteanna mórthimpeall ar an mbaile atá i gceist; Cill Choca, Cill Droichid, Léim an Bhradáin, Leamhcán, Ráth Chofaigh agus áiteanna atá i bhfoisceacht comaitéaracht réasúnta den Ollscoil. Ní dhéanaimid scagadh ar an réadmhaoin seo ar do shon, mar sin molaimid duit breathnú ar áiteanna sula n-íocann tú aon airgead astu.

Seirbhís liostaithe dár mic léinn atá lonnaithe ar an gcampas i gCill Chainnigh. Liosta den lóistín príobháideach atá ar fáil i gceantar Cill Chainnigh atá i gceist. Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo.​


Be Part of the Resident Assistant Team 2016/2017