Welcome to Student Accommodation

  LOTTERY RESULTS

Here is a list of CAO numbers of accommodation applicants who will be offered rooms on campus over the next four working days. These CAO numbers are in numerical order. If your CAO number is not listed you have not been offered a rooms and we would refer you to our Home Finder Service which will assist you to find local accommodation to the University. Any further vacancies that arise on campus will be advertised on www.maynoothstudentpad.ie.
 

We offer the following services for current students and incoming/new students to ​Maynooth University:  

 MAYNOOTH CAMPUS STUDENT ACCOMMODATION

We provide 900 on-campus rooms for students on the North Campus of the University. To find information that is relevant to you choose your student category:
 

CAO/Transfer Students 

Postgraduate  Students

International Students Study Abroad & ERASMUS

The lottery for on campus cancellations took place on Thursday 20th August. We advise students who are holding CAO offers for Maynooth to start their search for accommodation using Our Home Finder Service. 

HOME FINDER SERVICE  

Helps you find a term time home. We walk you though your options, provide resources to help you find accommodation in the private sector along with a listing service giving details of accommodation offerings in the local area to the University.   

Why not sign up for an INFORMATION SESSION with the Home Finder Team at Maynooth University to give you a head start with your search for term time accommodation.

 

FÁILTE

Fáilte chuig an Oifig Lóistín. Cuirimid na seirbhísí seo a leanas ar fáil do mhic léinn na hOllscoile agus do mhic léinn ionchasacha/nua:

  • Lóistín inár n-árais chónaithe (Árasáin na hAbhann, Árasáin Rye agus Árasáin Ghráig na Mac Léinn) ar an gCampas Thuaidh a chur ar fáil do mhic léinn le linn na bliana acadúla
  • Seirbhís liostaithe den lóistín príobháideach atá ar fáil go háitiúil. Tá an liosta seo ar fáil ar ár suíomh www.maynoothstudentpad.ie. Lóistín atá lonnaithe i Maigh Nuad agus sna háiteanna mórthimpeall ar an mbaile atá i gceist; Cill Choca, Cill Droichid, Léim an Bhradáin, Leamhcán, Ráth Chofaigh agus áiteanna atá i bhfoisceacht comaitéaracht réasúnta den Ollscoil. Ní dhéanaimid scagadh ar an réadmhaoin seo ar do shon, mar sin molaimid duit breathnú ar áiteanna sula n-íocann tú aon airgead astu.

Seirbhís liostaithe dár mic léinn atá lonnaithe ar an gcampas i gCill Chainnigh. Liosta den lóistín príobháideach atá ar fáil i gceantar Cill Chainnigh atá i gceist. Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo.​