STUDENT RESIDENCES ON CAMPUS

Academic Year 2019-2020

For the Academic year 2019-2020 rooms will be booked as per the following schedule which sets out when each catgory of student can either book a room or express an interest in a zone or make an application for a scheme or recommendation:  Annual Schedule of Campus Halls Rooms Booking

Academic Year 2018-2019

Cancellations:  If you have booked a room or are living in a room but now wish to cancel it please use this CANCEL MY ROOM link to do so. 

Vacancies on Campus for 2018-2019:  Cancellations and vacancies this semester have been much less, than previous years. As a result very few rooms became available for re-sale. We are already holding a list of over 100 students who expressed an interest in being contacted in the case of a vacancy arising. That list is now closed.

Semester 2 2019: 
Erasmus Students
We had expected to have rooms to offer incoming Erasmus students for Semester 2 in on campus accommodation, however demand has been higher this year and cancellations have been lower, therefore there is no available supply of on campus accommodation available to arrange a room booking date for Erasmus this December. All rooms in on campus accommodation for semester 2 are fully booked.

There is University lead service available through the Homefinder service who provide an online service for private rental market for Maynooth and the surrounding area.

Resident's Feedback Form: Please use this form if you wish to give us feedback about your experience while living in the Residences. This may be positive or negative or can be used to draw our attention to community issues. This form should not be used to report maintenance issues as there is a separate process for that.

--------------------------------------------------

FÁILTE

Fáilte chuig an Oifig Lóistín. Cuirimid na seirbhísí seo a leanas ar fáil do mhic léinn na hOllscoile agus do mhic léinn ionchasacha/nua:

  • Lóistín inár n-árais chónaithe (Árasáin na hAbhann, Árasáin Rye agus Árasáin Ghráig na Mac Léinn) ar an gCampas Thuaidh a chur ar fáil do mhic léinn le linn na bliana acadúla
  • Seirbhís liostaithe den lóistín príobháideach atá ar fáil go háitiúil. Tá an liosta seo ar fáil ar ár suíomh maynoothstudentpad. Lóistín atá lonnaithe i Maigh Nuad agus sna háiteanna mórthimpeall ar an mbaile atá i gceist; Cill Choca, Cill Droichid, Léim an Bhradáin, Leamhcán, Ráth Chofaigh agus áiteanna atá i bhfoisceacht comaitéaracht réasúnta den Ollscoil. Ní dhéanaimid scagadh ar an réadmhaoin seo ar do shon, mar sin molaimid duit breathnú ar áiteanna sula n-íocann tú aon airgead astu.

Seirbhís liostaithe dár mic léinn atá lonnaithe ar an gcampas i gCill Chainnigh. Liosta den lóistín príobháideach atá ar fáil i gceantar Cill Chainnigh atá i gceist. Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo.​