STUDENT RESIDENCES ON CAMPUS

Academic Year 2019-2020

For the Academic year 2019-2020 rooms will be booked as per the following schedule which sets out when each catgory of student can either book a room or express an interest in a zone or make an application for a scheme or recommendation: Academic Year 2018-2019

Cancellations:  If you have booked a room or are living in a room but now wish to cancel it please use this CANCEL MY ROOM link to do so. 

Semester II Vacancies There are currently vacancies on campus for the remainder of Semester 2. If you are interest please email residence.office@mu.ie to find out availability and to book during office hours. Available for immediate occupation. Full Details of pro-rated prices for rooms offered for the remaining weeks of semester II.

Resident's Feedback Form:   Please use this form if you wish to give us feedback about your experience while living in the Residences. This may be positive or negative or can be used to draw our attention to community issues. This form should not be used to report maintenance issues as there is a separate process for that.

--------------------------------------------------

FÁILTE

Fáilte chuig an Oifig Lóistín. Cuirimid na seirbhísí seo a leanas ar fáil do mhic léinn na hOllscoile agus do mhic léinn ionchasacha/nua:

  • Lóistín inár n-árais chónaithe (Árasáin na hAbhann, Árasáin Rye agus Árasáin Ghráig na Mac Léinn) ar an gCampas Thuaidh a chur ar fáil do mhic léinn le linn na bliana acadúla
  • Seirbhís liostaithe den lóistín príobháideach atá ar fáil go háitiúil. Tá an liosta seo ar fáil ar ár suíomh maynoothstudentpad. Lóistín atá lonnaithe i Maigh Nuad agus sna háiteanna mórthimpeall ar an mbaile atá i gceist; Cill Choca, Cill Droichid, Léim an Bhradáin, Leamhcán, Ráth Chofaigh agus áiteanna atá i bhfoisceacht comaitéaracht réasúnta den Ollscoil. Ní dhéanaimid scagadh ar an réadmhaoin seo ar do shon, mar sin molaimid duit breathnú ar áiteanna sula n-íocann tú aon airgead astu.