Home Finder Service 2017-2018

For full  details of how HOME FINDER  SERVICE works please click HERE.

For accommodation off campus we provide an online listing service called Studentpad, on which local landlords advertise their properties. ​To set up a Studentpad Account click here.
 

.......................................................................
 

Campus Accommodation for 2017-2018

Accommodation in Campus Halls of Residence are bookable according to a timetable based on Student categories and various processes. The categories are  1) First Years (CAO/Transfer), 2) Current Students (includes second year to final year students, PG's in second  or subsequent year, and International in second to final year), 3) Postgraduate Students incoming in first year, and 4) International Students new to Maynooth. There are a number of sub categories within each of these categories. However in general this is the timetable and you may wish to check your sub category for finer detail by clicking on your student category within the table:

 

ANNUAL SCHEDULE OF CAMPUS HALLS ROOMS BOOKING

   Student Category (click below for full details)   Time of Year       Process
First Years CAO/Transfer May and August Online FCFS on a date*
First Year Scéim Chónaithe May to August Competition/Interview
First Years Sports  April and August Nominated by Sport
First Years Disability January to August Recommended by Access Office
Continuing Students (Quiet Zone) Jan Online FCFS on a date *
Continuing Students                              (Sports) Feb/March Nominated by Sport
Continuing Students (Scéim Chónaithe) Feb/March Competition/Interview
Contunuing Students         (Disability) Feb/March Recommended by Access Office
Continuing Students (PGs in second year +) Feb/March Online FCFS on a date*
Continuing Students (International in second+ year in Maynooth) Feb/March Online FCFS on a date*
New Postgraduates                   (first year of course) August Online FCFS on a date*
International Students           (New to Maynooth) April-July Nominated by International Office
International Students                     ERASMUS July Online FCFS on 5th July 2017

* Online FCFS means that only online applications are accepted on a First Come First Served basis. Each category will have their own published date on which this process takes place. For full details of 2017-2018 please click on your student category on the table.

................................................................

Prospective First Years in September 2017:

The general booking for incoming first years took place on 2 May 2017 and all rooms are now fully booked for CAO incoming students. The next CAO rooms offering will be on 24th August 2017 from any cancelations received after the CAO offers have been published.

SCÉIM CHÓNAITHE FOR CAO INCOMING STUDENTS: Applications for the Scéim Chónaithe opened 2 May 2017 and closes on 21 August 2017. Please complete this FORM to be considered. Interviews will be held in August. For more information click  More Scéim Info.

 

FÁILTE

Fáilte chuig an Oifig Lóistín. Cuirimid na seirbhísí seo a leanas ar fáil do mhic léinn na hOllscoile agus do mhic léinn ionchasacha/nua:

  • Lóistín inár n-árais chónaithe (Árasáin na hAbhann, Árasáin Rye agus Árasáin Ghráig na Mac Léinn) ar an gCampas Thuaidh a chur ar fáil do mhic léinn le linn na bliana acadúla
  • Seirbhís liostaithe den lóistín príobháideach atá ar fáil go háitiúil. Tá an liosta seo ar fáil ar ár suíomh maynoothstudentpad. Lóistín atá lonnaithe i Maigh Nuad agus sna háiteanna mórthimpeall ar an mbaile atá i gceist; Cill Choca, Cill Droichid, Léim an Bhradáin, Leamhcán, Ráth Chofaigh agus áiteanna atá i bhfoisceacht comaitéaracht réasúnta den Ollscoil. Ní dhéanaimid scagadh ar an réadmhaoin seo ar do shon, mar sin molaimid duit breathnú ar áiteanna sula n-íocann tú aon airgead astu.

Seirbhís liostaithe dár mic léinn atá lonnaithe ar an gcampas i gCill Chainnigh. Liosta den lóistín príobháideach atá ar fáil i gceantar Cill Chainnigh atá i gceist. Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo.​