1975 – 2015: 40 Years of Adult and Community Education at Maynooth University

Welcome. Established in 1975, the Department of Adult and Community Education is at the forefront of development in adult educational practices, research, and innovation.
The Department plays a significant role as a major contributor to Adult Education policy and has influenced policy development on equality of access to education, professionalisation of the sector, lifelong learning, and recognition of prior learning. The Department is recognised as a leader in bringing third level education outside the confines of the campus and engaging with wider society through its many outreach programmes and the establishment of the University’s campus at Kilkenny in 1997.
We regularly run conferences which focus on current trends in the sector, please see our Events section for details.

Fáilte

Tá an Roinn Oideachais Aosaigh agus Pobail, a bunaíodh i 1975, chun tosaigh ar Ranna eile dá leithéid maidir le forbairt i nuálaíocht, taighde agus cleachtais san oideachas aosach.
Tá ról suntasach ag an Roinn i leith an Oideachais Aosaigh agus féachann lucht na Roinne le beartais faoi leith a fhorbairt sa tslí is go mbeidh an teacht céanna ag gach duine ar an oideachas. Féachtar leis an méid céanna a bhaint amach i dtaca leis na réimsí seo a leanas: proifisiúnú na hearnála, an fhoghlaim saoil agus aitheantas ar an réamhfhoghlaim, is é sin, tuiscint a fháil ar a bhfuil d’fhoghlaim ar dhuine cheana féin. Aithnítear an Roinn mar cheannaire ó thaobh oideachas tríú leibhéal a thabhairt amach ón gcampas agus é a roinnt leis an saol mór tríd an iliomad clár for-rochtana atá aici a chur ar fáil don phobal. Is chuige sin a bunaíodh campas eile Ollscoile freisin i gCill Chainnigh i 1997.