Welcome to the Department of Adult & Community Education

Our Department is renowned for the high quality of our courses. Every course we run, from certificates to doctoral workshops, is learner- centred. We create rich and supportive learning environments based on active participation and open discussion.

We are the leading centre for research on adult education in Ireland and have built an excellent international reputation for our work on further education, higher education, adult guidance, community development and transformative learning. 

The Department is firmly committed to equality and social justice. We believe that education is a fundamental human right and collaborative, critical adult education has the power to transform individuals and change society for the better. 

Hear what our students and graduates have to say about the Department and meet our staff in this short video.  

 

Is í an Roinn Oideachais Aosaigh agus Pobail, a bunaíodh i 1975, an t-aon roinn acadúil a dhéanann speisialtóireacht ar Oideachas Aosaigh in Éirinn. Tá an roinn ar thús cadhnaíochta sa teagasc, san oiliúint, sa taighde agus san fhorbairt. Creidimid gur buncheart an duine é oideachas a fháil agus go bhfuil sé de chumhacht ag oideachas aosaigh atá comhoibríoch agus criticiúil tionchar dearfach a bheith aige ar dhaoine aonair agus an tsochaí a athrú chun feabhais.