Welcome to the Department of Adult and Community Education

Established in 1975, Maynooth University Dept. of Adult and Community Education is the only academic department that specialises in Adult Education in Ireland and it is at the forefront of teaching, training, research and development. We believe that education is a fundamental human right and collaborative, critical adult education has the power to transform individuals and change society for the better.

 

Is í an Roinn Oideachais Aosaigh agus Pobail, a bunaíodh i 1975, an t-aon roinn acadúil a dhéanann speisialtóireacht ar Oideachas Aosaigh in Éirinn. Tá an roinn ar thús cadhnaíochta sa teagasc, san oiliúint, sa taighde agus san fhorbairt. Creidimid gur buncheart an duine é oideachas a fháil agus go bhfuil sé de chumhacht ag oideachas aosaigh atá comhoibríoch agus criticiúil tionchar dearfach a bheith aige ar dhaoine aonair agus an tsochaí a athrú chun feabhais.