DELEGATE INFORMATION | EOLAS DO RANNPHÁIRTITHE

The one-day conference will take place in the Technology, Science and Innovation Building (TSI), our newest building on the North Campus of Maynooth University, directly opposite the Library. Signage will be in place to assist delegates.

Registration on the day will take place in the TSI Foyer between the lecture theatre and venues for the parallel sessions. All refreshments for the breaks and lunch will be served in this space.

The conference dinner will take place in Pugin Hall in St. Patrick’s College on the South Campus.

Please consult the campus map here.

Beidh an chomhdháil lae seo ar siúl san fhoirgneamh TSI, an foirgneamh is nua ar Champas Thuaidh Ollscoil Mhá Nuad, díreach os comhair na leabharlainne.  Beidh comharthaí in airde le cuairteoirí a threorú.

Déanfar an clárú ar lá na comhdhála i bhforhalla an TSI, idir an léachtlann agus na seomra ina mbeidh na seisiúin chainteanna ar siúl. Is san áit sin a chuirfear an lón agus na sólaistí ar fáil ag na sosanna chomh maith.

Beidh dinnéar na comhdhála ar siúl i Halla Pugin, Coláiste Phádraig, ar an gCampas Theas.

Tá léarscáil den champas ar fáil anseo.