Welcome to French Studies in the School of Modern Languages, Literatures and Cultures (SMLLC)

French has been taught at Maynooth since the establishment of the university in 1795.

With over 200 undergraduates and a number of masters and doctoral students studying here at any time, French has a high profile in higher education and attracts students from all over the country.

We have a strong tradition of teaching French language, literature and culture, with much content taught through medium of French. Lecturers are all research active and the research has a direct impact on teaching.

Fáilte go dtí an Roinn Fraincise in Ollscoil na hÉireann, Má Nuad, ceann de na ranna ollscoile is sine sa tír, a bunaíodh an tráth a bunaíodh an ollscoil i 1795.
Bíonn os cionn 200 fochéimí agus roinnt mac léinn máistreachta agus dochtúireachta i mbun staidéir anseo de ghnáth. Tá cáil ar an Roinn i measc institiúidí ardoideachais agus meallann sí mic léinn chuici ó gach cearn den tír.
Tá traidisiún láidir againn i múineadh na Fraincise, agus i litríocht agus i gcultúr na Fraince, agus i bhFraincis a mhúintear mórchuid den chúrsa. Tá gach ball den Roinn i mbun taighde agus bíonn tionchar díreach ag an taighde sin ar an teagasc.