Welcome to the International Development Studies Programme

This programme is provided by Maynooth University in partnership with Kimmage Development Studies Centre, a leading independent institute providing education and learning for international development for nearly forty years.

We bring together a community of practitioners and learners who want to link development theory with practice, to question and seek alternatives to current development processes, to learn how to turn development aspirations into realities, and who wish to reflect on their own experience.

Fáilte chuig an gClár um Staidéar ar Fhorbairt Idirnáisiúnta.
 
Tá an clár seo á chur ar fáil ag OÉ Má Nuad i gcomhar le Kimmage Development Studies Centre (kimmagedsc.ie), institiúid neamhspleách ceannródaíoch a bhfuil oiliúint á cur ar fáil aici i réimse na forbartha idirnáisiúnta le beagnach daichead bliain anuas.
 
Tugaimid le chéile idir dhaoine atá bainteach leis an réimse agus fhoghlaimeoirí ar mian leo teoiricí na forbartha a chur ag obair, malairt cur chuige le dul i mbun na forbartha a chíoradh, eolas a chur ar conas uaillmhianta i leith na forbartha a fhíoradh agus machnamh a dhéanamh ar a dtaithí féin.