Welcome
The Freedom of Information Act 2014 was signed into law on 14 October 2014. This replaces the Freedom of Information Acts 1997 and 2003.

Fáilte
Chuir an tUachtarán a lámh leis an acht nua, an tAcht um Shaoráil Faisnéise 2014, agus fógraíodh ina dhlí é an 14 Deireadh Fómhair 2014. Tagann an tAcht sin in áit na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise 1997 agus 2003.

Contact: foi@mu.ie

Updated 9th May 2023