Anne Gallagher / Anna Ní Ghallachair

Lárionad na Gaeilge, School of Celtic Studies

Gaeilge agus fáilte

Léachtóir Sinsearach / Senior Lecturer

Arts Building
44
(01) 708 3682

Biography

Rinne Anna Ní Ghallachair bunchéim sa Fhraincis agus sa Ghearmáinis in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus iarchéimeanna sa Fhraincis in Ollscoil Bhrest agus Ollscoil Rennes na Fraince. I ndiaidh di deich mbliana a chaitheamh mar léachtóir le Fraincis, Gearmáinis agus Gaeilge in Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn agus os cionn 20 bliain mar Stiúrthóir ar Ionad na dTeangacha in Ollscoil Mhá Nuad, tá sí anois ag obair mar Stiúrthóir ar Lárionad na Gaeilge: Taighde, Teagasc agus Tástáil agus mar Cheann ar Scoil an Léinn Cheiltigh san ollscoil chéanna. Díríonn a cuid taighde ar an ilteangachas, ar theagasc agus ar fhoghlaim na Gaeilge agus ar litríocht na Briotáine. Bhí sí ina comhalta ar Choimisiún na Gaeltachta (2000-2002), ar an ghrúpa oibre do pholasaí teanga sa Roinn Oideachais agus Scileanna (2008-9), ina Cathaoirleach ar Chumann na Teangeolaíochta Feidhmí (2004-2007), ar Chomhairle Raidió na Gaeltachta (2010-2013) agus ar Údarás na Gaeltachta (2012-2017). Athcheapadh mar Chathaoirleach ar an Údarás í in Eanáir 2018.   Ina theannta sin tá tréimhsí caite aici mar chomhalta ar choistí eile in Éirinn agus thar lear a bhí dírithe ar theagasc agus ar chur chun cinn na dteangacha. Faoi láthair, tá sin ina comhalta ar choiste feidhmiúcháin an Association of Language Testers in Europe (ALTE), ar choiste na dTeangacha, na Litríochta, an Chultúir agus na Cumarsáide in Acadamh Ríoga na hÉireann, agus ar choiste le Coimisiún na hEorpa atá ag plé leis an ilteangachas. Sa bhliain 2008 bhronn Rialtas na Fraince gradam uirthi as a cuid oibre i dtreo an deisteangachais.

Anne Gallagher is Head of the School of Celtic Studies and Director of the Centre for Irish Language Research, Teaching and Testing at Maynooth University. She is a member of the executive committee of the Association of Languages Testers in Europe (ALTE), of the Indicator Expert Group on Multilingualism at the European Commission and of the Royal Irish Academy’s Languages, Literature, Culture and Communication Committee. She is a former chairperson of the Irish Association for Applied Linguistics and Raidió na Gaeltachta and was reappointed chairperson of Údarás na Gaeltachta in January 2018 for a second five-year term. She has also served on a number of committees in Ireland and abroad focusing on the teaching and promotion of languages   In 2008 she was made Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques by the French Government in recognition of her services to plurilingualism.

Books

  Year Publication
2006 Language Education in Ireland: current practice and future needs. Dublin: IRAAL.
Gallagher A. and M. Ó Laoire (eds.) (2006) Language Education in Ireland: current practice and future needs. Dublin: IRAAL. : IRAAL. [Details]
1997 Living Language: aspects of linguistic contact and identity.
A. Gallagher (ed.) (1997) Living Language: aspects of linguistic contact and identity. : Language Centre NUI Maynooth. [Details]

Book Chapters

  Year Publication
2009 'Language education in a multilingual, multicultural Europe: Irish issues'
Gallagher. A (2009) 'Language education in a multilingual, multicultural Europe: Irish issues' In: Languages for social cohesion. Strasbourg: Council of Europe Publishing. [Details]
2009 'An Fráma Tagartha Comónta Eorpach: Fírící agus Finscéalta'
Gallagher A. (2009) 'An Fráma Tagartha Comónta Eorpach: Fírící agus Finscéalta' In: Ó Theagasc Teanga go Sealbhú Teanga: Múineadh agus Foghlaim na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal. Baile Átha Cliath: Cois Life Teo. [Details]
2009 'Ciúnas, bóthar, cailín, bainne: ag filleadh ar an Ghaeilge'
Ní Ghallachair A. (2009) 'Ciúnas, bóthar, cailín, bainne: ag filleadh ar an Ghaeilge' In: Sochtheangeolaíocht na Gaeilge. Má Nuad: Léachtaí Cholm Cille XXXIX. [Details]
2009 'Washback effect of tests in Irish for adult learners'
Gallagher A. with Ní Mhaonaigh S. (2009) 'Washback effect of tests in Irish for adult learners' In: Cambridge Research Notes, Issue 35. Cambridge: Cambridge ESOL. [Details]
2008 'Teaching and Learning Irish Today'
Ní Ghallachair A. (2008) 'Teaching and Learning Irish Today' In: A New View of the Irish Language. Baile Átha Cliath: Cois Life Teo. [Details]
2006 'Evolution de l’enseignement des langues vivantes 1997-2003'
Gallagher A. (2006) 'Evolution de l’enseignement des langues vivantes 1997-2003' In: Le français en Irlande: vers un nouveau dynamisme. Dublin: Ambassade de France en Irlande/Dublin Institute of Technology. [Details]
2004 'Brittany - Breton, Catholic and Free: l’Irlande comme source d’inspiration du mouvement nationaliste Breton'
Gallagher, A. (2004) 'Brittany - Breton, Catholic and Free: l’Irlande comme source d’inspiration du mouvement nationaliste Breton' In: Entrelacs franco-irlandais: Langue, mémoire, imaginaire. Presses universitaires de Caen. [Details]
2001 'Pleurer sa misère ou chanter son orgueil: l'identité culturelle mise en cause'
Gallagher, A. (2001) 'Pleurer sa misère ou chanter son orgueil: l'identité culturelle mise en cause' In: Pierre-Jakez Hélias, Bigouden Universel. Presses Universitaires de Rennes 2. [Details]

Peer Reviewed Journals

  Year Publication
2016 'Le plurilinguisme et la lingua franca : un rôle pour l’évaluation dans le redressement du déséquilibre linguistique en Europe'
Anne Gallagher (2016) 'Le plurilinguisme et la lingua franca : un rôle pour l’évaluation dans le redressement du déséquilibre linguistique en Europe'. Studies in Language Testing (SiLT), [Details]
2016 'Plurilingual Competence in Multilingual Europe: Challenges and Opportunities'
Anne Gallagher (2016) 'Plurilingual Competence in Multilingual Europe: Challenges and Opportunities'. Intercultural Studies and Foreign Language Learning, [Details]

Conference Publications

  Year Publication
2016 Le plurilinguisme et la lingua franca : un rôle pour l’évaluation dans le redressement du déséquilibre linguistique en Europe
Anne Gallagher (2016) Le plurilinguisme et la lingua franca : un rôle pour l’évaluation dans le redressement du déséquilibre linguistique en Europe Language Assessment for Multilingualism [Details]

Conference Contributions

  Year Publication
2018 Oileánaigh: Céimeanna chun tosaigh.
Anna Ní Ghallachair (2018) Oileánaigh: Céimeanna chun tosaigh. [Invited Lecture], Oileánaigh Pheadair Uí Dhomhnaill, Árainn Mhór [Details]
2015 English and Multilingualism in 21st Century Europe.
Anne Gallagher (2015) English and Multilingualism in 21st Century Europe. [Keynote Address], Plurilingual competence in multilingual Europe:challenges and opportunities, Maynooth University [Details]
2008 UCD Applied Language Centre annual lecture.
Anne Gallagher (2008) UCD Applied Language Centre annual lecture. [Invited Lecture], The importance of good language testing, University College Dublin [Details]
2017 An Teanga Dhúchais móide a Dó: Imeallú Teanga?.
Anna Ní Ghallachair (2017) An Teanga Dhúchais móide a Dó: Imeallú Teanga?. [Invited Lecture], Ar an Imeall i Lár an Domhain?’: An tairseachúlacht i litríocht agus i gcultúr na hÉireann agus na hEorpa, Ollscoil Shéarlais, Prág [Details]
2016 Shaping a Multilingual Society, Conference of Association of University Language Centres in the UK and Ireland.
Anne Gallagher (2016) Shaping a Multilingual Society, Conference of Association of University Language Centres in the UK and Ireland. [International Refereed Conference], CEFR-Related Tests in Irish: Punching above their Weight, University of Cardiff [Details]
2016 Celtic Sociolinguistics Symposium.
Anna Ní Ghallachair (2016) Celtic Sociolinguistics Symposium. [Plenary Lecture], Mother tongue plus two’: Chimera or attainable objective?', Trinity College Dublin [Details]
2015 Scoil Gheimhridh Merriman, An Ghaeilge sa saol poiblí.
Anna Ní Ghallachair (2015) Scoil Gheimhridh Merriman, An Ghaeilge sa saol poiblí. [Invited Lecture], An Ghaeilge sa chóras oideachais, Luimneach [Details]
2014 Language Assessment for Multilingualism.
Anne Gallagher (2014) Language Assessment for Multilingualism. [Keynote Address], Le multilinguisme et la lingua franca : un rôle pour l’évaluation dans le redressement du déséquilibre linguistique en Europe, Cité Internationale Universitare de Paris [Details]
2014 Third Rectors' Conference at the European Parliament.
Anne Gallagher (2014) Third Rectors' Conference at the European Parliament. [Keynote Address], Le plurilinguisme et la lingua franca, European Parliament, Brussels [Details]
2014 Annual Conference of North American Association of Celtic Language Teachers.
Anna Ní Ghallachair (2014) Annual Conference of North American Association of Celtic Language Teachers. [Keynote Address], Ceist na Gaeilge: Language Planning in the Gaeltacht, Waterford Instituted of Technology [Details]
2013 Motivation and Quality in Language Learning.
Anne Gallagher (2013) Motivation and Quality in Language Learning. [Invited Lecture], The Irish language today, University of Warsaw [Details]
2013 Tóstal na Gaeilge.
Anna Ní Ghallachair (2013) Tóstal na Gaeilge. [Invited Oral Presentation], Pleanáil Teanga sa Ghaeltacht, Conradh na Gaeilge [Details]
2009 Teaching Irish to adults.
(2009) Teaching Irish to adults. [Oral Presentation], Teastas Eorpach na Gaeilge, London-Irish Centre Camden Town [Details]
2009 Language Policy and Language Learning: New Paradigms and New Challenges.
(2009) Language Policy and Language Learning: New Paradigms and New Challenges. [Oral Presentation], Overcoming obstacles in the design and implementation of LPs in the university sector, University of Limerick [Details]
2009 Seoladh.
(2009) Seoladh. [Oral Presentation], Cúrsa nua Gaeilge don 3ú leibhéal, Coláiste Phádraig, Droim Conrach [Details]
2009 Annual meeting of Association of University Language Centres in the UK and Ireland.
(2009) Annual meeting of Association of University Language Centres in the UK and Ireland. [Oral Presentation], Developments in language study in Ireland, University of Limerick [Details]

Published Reports

  Year Publication
2013 Tionchar na gColáistí Gaeilge ar an teanga agus ar phobal na Gaeltachta, (The Impact of the Irish Summer Colleges on the language and community of the Gaeltacht).
Ní Ghallachair, A. and Lyddy, F. (2013) Tionchar na gColáistí Gaeilge ar an teanga agus ar phobal na Gaeltachta, (The Impact of the Irish Summer Colleges on the language and community of the Gaeltacht). An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta, An Roinn Oideachais agus Scileanna, http://www.cogg.ie/wp-content/uploads/tionchar-na-gcolaisti-gaeilge-ar-an-teanga-agus-ar-phobal-na-g. [Details]
2011 Inter-changes: Irish Language Learning & Teaching in the US Research and Conference Report.
Gallagher, A. and Dube, C. (2011) Inter-changes: Irish Language Learning & Teaching in the US Research and Conference Report. Fulbright Commission, Dublin. [Details]
1997 Report on the study visit to the Slovene community in Austria 12-18 May 1996.
Anne Gallagher (1997) Report on the study visit to the Slovene community in Austria 12-18 May 1996. The European Bureau for Lesser Used Languages, European Commission. [Details]
1997 National Report on the Qualitative Evaluation of the Erasmus Programme 1987-1995.
Gallagher, A. and Taaffe, C (1997) National Report on the Qualitative Evaluation of the Erasmus Programme 1987-1995. DG XXII of the European Commission, European Commission, Brussels. [Details]

Professional Associations

  Association Function From / To
Association des Membres des Palmes Académiques en Irlande (AMOPA) member 02-JAN-17 /
Irish Association for Applied Linguistics (IRAAL) President 21-SEP-04 / 30-SEP-07

Honours and Awards

  Year Title Awarding Body
2008 Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques French Government

Committees

  Committee Function From / To
Cathaoirleach (Chairperson), Comhairle RTÉ Raidió na Gaeltachta Chairperson 2008 / 2013
Executive Committee of Association of Language Testers in Europe (ALTE) Member of Executive Committee 2012 /
National Consultative Committee on Racism and Interculturalism on the provision of translation and interpreting in the public service Language Advisor 2006 / 2008
Royal Irish Academy’s Study of Languages, Literature, Culture and Communication Committee Member 2014 / 2018
Irish Association for Applied Linguistics President 2004 / 2007
An Coiste Seasta um Cháilíocht Teanga, Ollscoil na hÉireann Gaillimh (Standing Committee for assessment of Irish) External assessor 2009 / 2011
Údaras na Gaeltachta Cathaoirleach/Chairperson 2017 / 2022
Coimisiún na Gaeltachta member 2000 /
Údaras na Gaeltachta Cathaoirleach/Chairperson 2012 / 2017
Advisory Board of the European Indicator of Language Competence project at the European Commission Irish member 2007 / 2014
An Coiste Seasta um Cháilíocht Teanga, Ollscoil na hÉireann Gaillimh (Standing Committee for assessment of Irish) Comhalta seachtrach 2011 / 2011
Indicator Expert Group on Multilingualism at the European Commission Irish member 2015 /
Royal Irish Academy’s Study of Languages, Literature, Culture and Communication Committee Member 2018 / 2022

Education

  Year Institution Qualification Subject
1979 NUI HDipEd
1982 Université de Bretagne Occidentale Maitrise ès Lettres Modernes
1988 Université de Haute Bretagne Diplome d'Etudes Approfondies Lettres Modernes
1977 NUI BA French and German

Languages

  Language Reading Writing Speaking
Irish-Gaeilge Fluent Fluent Fluent
English Fluent Fluent Fluent
Spanish Functional Basic Basic
German Fluent Fluent Fluent
French Fluent Fluent Fluent

Consultancy

  Client Description
Cathaoirleach, Údarás na Gaeltachta