Scoil idirdhisciplíneach ilghnéitheach le traidisiún láidir teagaisc agus taighde is ea Scoil an Léinn Cheiltigh, Ollscoil Mhá Nuad. Faoi scáth na Scoile tá Roinn na Sean-Ghaeilge, Roinn na Nua-Ghaeilge, agus Lárionad na Gaeilge: Taighde, Teagasc agus Tástáil. Cuireann an Scoil cláir éagsúla teagasic ar fáil do mhic léinn bhunchéime, iarchéime, idirnáisiúnta agus d’fhoireann na hOllscoile. Anuas air sin, tá cultúr agus próifíl láidir taighde ag an Scoil agus tionscnaimh idirdhisciplíneacha thar réimsí éagsúla léinn ar siúl ag baill foirne na Scoile. 

 

Scoláireachtaí bainte ag Miriam Fitzsimons agus Daniel Watson


Miriam Fitzsimons agus an tOllamh Fionntán de Brún​

Scoláireacht Uí Dhonnabháin Scoil an Léinn Cheiltigh san Institiúid Ard-Léinn bainte ag Daniel Watson atá i ndiaidh a thráchtas dochtúireachta faoi stiúir an Dr Elizabeth Boyle a leagan isteach. Is é ábhar a chuid taighde ná Philosophy in Early Medieval Ireland: Nature, Hierarchy and Inspiration. Rachaidh Daniel i mbun oibre i mí Eanáir seo chugainn ar fhealsúnacht na ndaoine sa Mheánaois.
 
Crothnóidh muid Daniel, a tháinig chugainn as Ceanada ceithre bliana ó shin ar Scoláireacht Hume le tabhairt faoina thráchtas. Mar sin féin, is mór againn go bhfuil an gradam seo bronnta air agus guíonn muid gach rath agus sonas air agus é ag tabhairt faoin chéad chéim eile dá shaol acadúil. Tá muid iontach bródúil as Daniel agus beidh muid ag súil go bhfeice muid a chéile arís agus an comhoibriú idir ár ndá institiúid ag dul ó neart go neart.
 
Scoláireacht Chiste Theach an Ardmhéara sa Ghaeilge bainte ag Miriam Fitzsimons, a chríochnaigh an BA le Roinn na Nua-Ghaeilge an samhradh seo chuaigh thart agus atá anois ag tabhairt faoin MA leis an Roinn. Bronntar an scoláireacht ar an duine is fearr a chruthaigh i scrúduithe bhliain na céime sna ceithre ollscoil. Déanann muid comhghairdeachas ó chroí le Miriam. Tá muid iontach bródúil aisti.  
 
Beidh an scoláireacht á bronnadh ar Mhiriam De Máirt, 13 Samhain i dTeach an Ard-Mhéara.
 
 

Dámhachtainí  bronnta ar  thaighdeoirí le Sean-Ghaeilge

 


An Dr. Deborah Hayden agus an tOllamh David Stifter​

Tréaslaíonn Scoil an Léinn Cheiltigh lenár gcomhghleacaithe an Dr. Deborah Hayden agus an tOllamh David Stifter, a bhain gradaim amach ag Gradaim Thionscnaimh Fhoireann Ollscoil Mhá Nuad. 

Bhuaigh An tOllamh Stifter Gradam Sárshaothair don Taighde agus bhuaigh An Dr. Hayden Gradam Gaisce do Thaighde Luathghairme.

Níos luaithe i mbliana, ghnóthaigh an Dr. Hayden dámhachtain thionscnaimh ón Chomhairle um Thaighde in Éirinn. Is gradam a bhfuil ardmheas air é seo a léiríonn an sármhaitheas a bhaineann lena cuid scoláireachta agus cuirfidh sé ar a cumas foireann a earcú chun cabhrú léi taighde ceannródaíoch a dhéanamh sa dá bhliain atá amach romhainn ar chúrsaí leighis sa mheánaois in Éirinn. 

In 2015 bhí an tOllamh Stifter ar an gcéad taighdeoir i réimse an Léinn Cheiltigh a bhain deontas amach ón Chomhairle Eorpach um Thaighde, agus bhí sé i measc na gcéadthaighdeoirí i mór-réimse na teangeolaíochta stairiúla a bhain dámhachtain dá leithéid amach.