Scoil idirdhisciplíneach ilghnéitheach le traidisiún láidir teagaisc agus taighde is ea Scoil an Léinn Cheiltigh, Ollscoil Mhá Nuad. Faoi scáth na Scoile tá Roinn na Sean-Ghaeilge, Roinn na Nua-Ghaeilge, agus Lárionad na Gaeilge: Taighde, Teagasc agus Tástáil. Cuireann an Scoil cláir éagsúla teagasic ar fáil do mhic léinn bhunchéime, iarchéime, idirnáisiúnta agus d’fhoireann na hOllscoile. Anuas air sin, tá cultúr agus próifíl láidir taighde ag an Scoil agus tionscnaimh idirdhisciplíneacha thar réimsí éagsúla léinn ar siúl ag baill foirne na Scoile. 
 

Dámhachtainí  bronnta ar  thaighdeoirí le Sean-Ghaeilge

 


An Dr. Deborah Hayden agus an tOllamh David Stifter​

Tréaslaíonn Scoil an Léinn Cheiltigh lenár gcomhghleacaithe an Dr. Deborah Hayden agus an tOllamh David Stifter, a bhain gradaim amach ag Gradaim Thionscnaimh Fhoireann Ollscoil Mhá Nuad. 

Bhuaigh An tOllamh Stifter Gradam Sárshaothair don Taighde agus bhuaigh An Dr. Hayden Gradam Gaisce do Thaighde Luathghairme.

Níos luaithe i mbliana, ghnóthaigh an Dr. Hayden dámhachtain thionscnaimh ón Chomhairle um Thaighde in Éirinn. Is gradam a bhfuil ardmheas air é seo a léiríonn an sármhaitheas a bhaineann lena cuid scoláireachta agus cuirfidh sé ar a cumas foireann a earcú chun cabhrú léi taighde ceannródaíoch a dhéanamh sa dá bhliain atá amach romhainn ar chúrsaí leighis sa mheánaois in Éirinn. 

In 2015 bhí an tOllamh Stifter ar an gcéad taighdeoir i réimse an Léinn Cheiltigh a bhain deontas amach ón Chomhairle Eorpach um Thaighde, agus bhí sé i measc na gcéadthaighdeoirí i mór-réimse na teangeolaíochta stairiúla a bhain dámhachtain dá leithéid amach.