Graduates from  The Department of Electronic Engineering go on to a wide variety of  ICT careers..  The Internet, Electronic Commerce, advanced Medical Diagnostic, Treatment Systems, and Transport are all examples of modern human activities dependent on information. Even entertainment – music and films – depend on electronic manipulation of audio-visual information.
So who makes all this possible? Engineers do.

An tIdirlíon, Tráchtáil Leictreonach, Diagnóisic Leighis ar ardleibhéal, Córais Chóireála agus Córais Iompair: is samplaí iad sin ar fad de ghníomhaíochtaí an duine, a bhraitheann ar eolas. Fiú an tsiamsaíocht – ceol agus scannáin – braitheann sí ar eolas closamhairc a ionramháiltear go leictreonaic. Cé a chuireann é sin ar fad ar ár gcumas? Na hinnealtóirí