Graduates from  The Department of Electronic Engineering go on to a wide variety of  ICT careers..  The Internet, Electronic Commerce, advanced Medical Diagnostic, Treatment Systems, and Transport are all examples of modern human activities dependent on information. Even entertainment – music and films – depend on electronic manipulation of audio-visual information.
So who makes all this possible? Engineers do.

Tugann céimithe ón Roinn Innealtóireachta Leictreonaí faoi ghairmeacha éagsúla atá bainteach le TFC.. An tIdirlíon, Tráchtáil Leictreonach, Diagnóisic Leighis ar ardleibhéal, Córais Chóireála agus Córais Iompair: is samplaí iad sin ar fad de ghníomhaíochtaí an duine, a bhraitheann ar eolas. Fiú an tsiamsaíocht – ceol agus scannáin – braitheann sí ar eolas closamhairc a ionramháiltear go leictreonaic. Cé a chuireann é sin ar fad ar ár gcumas? Na hinnealtóirí.