Gender Identity and Expression 

Maynooth University recognises the core human right to freedom of gender identity and authentic self-expression of one’s gender. Therefore, the University is committed to a building a community where each individual is free to achieve their full potential without limitations based on gender expression and/or identity. Read more about our commitment to supporting transgender and gender diverse staff and students in the Gender Identity and Expression Policy and the Gender Identity and Expression Guidelines
This policy will be explored further with our Gender Identity and Expression Training Sessions run throughout the year. Visit the Training and Development Website for more information on when these sessions are scheduled. 
 
Féiniúlacht agus Léiriú InscneAithníonn Ollscoil Mhá Nuad ceart saoirse an duine i leith féiniúlacht inscne agus féinléiriú údarach inscne. Tá sé mar aidhm ag an Ollscoil, mar sin, timpeallacht ionchuimsitheach a chruthú do gach uile dhuine is cuma faoina fhéiniúlacht inscne agus/nó faoina léiriú inscne. Léigh tuilleadh faoi cé chomh tiomanta is atáimid do thacaíocht a thabhairt do bhaill foirne agus mic léinn atá trasinscneach agus éagsúil ó thaobh inscne de sa cháipéis seo a leanas:
Polasaí ar Fheiniúlacht agus Léiriú Inscne.
 
Beidh an polasaí seo pléite go cuimsitheach ag ár Seisiúin Oiliúna ar Fhéiniúlacht agus Léiriú Inscne ar siúl i rith na bliana. Tabhair cuairt ar ár Suíomh Idirlín don Oiliúint agus don Fhorbairt chun tuilleadh eolais a fháil ar an sceideal do na seisiúin oiliúna seo.