Beannacht agus fáilte

Welcome Maynooth graduates. If you want access to campus facilities such as the library or need to find about getting exam transcripts or a copy of your degree, or just want to reconnect with former classmates, you're in the right place! 
 
The Alumni Office provides many benefits and services and we'll keep you posted about alumni events (including the hugely popular Carol Service and the annual alumni reunion). There are plenty of ways for you to connect with us so why not join your alumni community and continue your Maynooth conversation.

Make a difference and help us make our community benefit all of our members - our alumni, our University and our current students.

 

Beannacht agus fáilte

Cuirimid fáilte roimh chéimithe na hOllscoile. Má tá spéis agat rochtain a bheith agat ar áiseanna an champais nó má theastaíonn uait tras-scríbhinn torthaí nó cóip de do chéim a fháil, nó má tá fonn ort teagmháil a dhéanamh le seanchairde fiú, tá tú san áit cheart! Cuireann an Oifig Alumni na seirbhísí seo agus tuilleadh ar fáil.Maynooth Alumni - Thousands of Graduates, One Community

Coinneoidh muid ar an eolas tú faoi imeachtaí alumni (Seirbhís na gCarúl Nollag san áireamh - bíonn éileamh mór ar an ócáid seo, chomh maith le ‘Summer Soirée’ an alumni, ócáid a bhíonn ar siúl go bliantúil). Is féidir teagmháil a dhéanamh linn ar go leor bealaí. Mar sin, bí páirteach i do phobal alumni agus coinnigh an ceangal atá agat le hOllscoil Mhá Nuad beo.

Is féidir leat cabhrú linn agus deis a thabhairt dár mbaill go léir – ár alumni, ár nOllscoil agus ár mic léinn reatha -  leas a bhaint as an bpobal seo.