Current responsibilities include;

  • Implementing the University Quality Assurance and Enhancement Programme, facilitating the implementation of reviews that enable the academic and support units of the University to demonstrate the effectiveness of its quality assurance procedures and its commitment to continuous quality improvement.
  • Providing oversight of the Institutional Research & Data Insights Office, undertaking research to suppport the University Executive Team in monitoring the implementation of the University Strategic Plan.
  • Managment of the Student Complaints procedure.

Cuimsionn tascanna reatha;

  • Clár um dhearbhú agus um fheabhsú cáilíochta na hollscoile a chur i ngníomh, seoltar athbhreithnithe a chuireann ar chumas aonaid acadúla, riaracháin agus tacaíochta na hollscoile léiriú a thabhairt ar a éifeachtaí atá a nósanna imeachta um dhearbhú cáilíochta agus a thiomanta atá sí i leith feabhsú leanúnach a dhéanamh ar cháilíocht.
  • Maoirseacht a dhéanamh ar an Oifig um Thaighde Institiúideach agus Léargas Sonraí, gabhann do thaighde chun tacú le Feidhmeannacht na hOllscoile agus iad i mbun monatóireachta ar Phlean Straitéiseach na hOllscoile.
  • Nós imeachta gearán na mac léinn a bhainistiú