Welcome. The Department of Early Irish is a leading centre for the study of Medieval Irish and Celtic Studies, engaging in teaching and research in the history, culture, language and literature of medieval Ireland and related societies. We offer a vibrant and stimulating experience to Irish and international students.

Academics in the department are recognised experts in a range of subjects from historical linguistics to religious literature and from archaeology to gender studies in Ireland and the Celtic World.​

Fáilte. Príomhionad le haghaidh staidéar ar Ghaeilge na meánaoiseanna agus ar an Léann Ceilteach is ea Roinn na Sean-Ghaeilge. Cuirimid cúrsaí teagaisc ar fáil agus déanaimid taighde i stair, cultúr, teanga agus litríocht na hÉireann agus sochaithe gaolmhara eile sna meánaoiseanna. Féachaimid le taithí bhríomhar spreagúil a chur ar fáil do mhic léinn Éireannacha agus idirnáisiúnta.
 
Is saineolaithe aitheanta iad acadóirí na roinne i réimse ábhar ón teangeolaíocht stairiúil go dtí an litríocht reiligiúnach agus ón tseandálaíocht go dtí staidéar inscne in Éirinn agus sa Domhan Ceilteach.