Hello and welcome to Maynooth University, a university of international standing, renowned for the quality and value of our research and scholarship, dedication to excellent teaching and for providing an outstanding learning environment for our students.

Maynooth University’s impact is significant at international, national and regional levels, and is reflected in our performance in a variety of international assessments and rankings. The University’s distinctive student profile, educational approach and research strengths, mean we play a particular and important role in the national system of higher education, and in the economic, social and cultural life of the fastest growing and economically most important region in the country.

At Maynooth we foster an atmosphere of inclusivity, with a friendly and approachable ethos throughout the university, including my own office.

Whether you are exploring this website as a prospective student or staff member, current student or staff member, prospective academic or institutional partner, graduate, parent or visitor I invite you to enjoy the exceptional academic experience that is Maynooth University.

Warm regards

Professor Philip Nolan

President

Oifig an Uachtaráin
Beannacht agus fáilte chuig Ollscoil Mhá Nuad, ollscoil atá aitheanta go hidirnáisiúnta, ollscoil a bhfuil clú ar chaighdeán agus ar luach a cuid taighde agus scoláireachta, agus ollscoil atá tiomanta teagasc agus timpeallacht foghlama den scoth a chur ar fáil do mhic léinn.

Bíonn tionchar suntasach ag Ollscoil Mhá Nuad ag leibhéil idirnáisiúnta, náisiúnta agus réigiúnacha. Tá an méid seo le feiceáil go soiléir i réimse leathan de mheasúnaithe agus i rangú idirnáisiúnta. Tá tréithe faoi leith ag mic léinn na hOllscoile agus tá cur chuige oideachasúil agus buanna taighde faoi leith ag an Ollscoil. Ciallaíonn sé sin go bhfuil ról suntasach agus tábhachtach againn i gcóras ardoideachais na tíre agus i saol eacnamaíoch, sóisialta agus cultúrtha an réigiúin; an réigiún a bhfuil an fás is gasta ag teacht air agus an réigiún is tábhachtaí sa tír go heacnamaíoch.

Anseo in Ollscoil Mhá Nuad, cothaímid atmaisféar atá uileghabhálach, éiteas tríd an ollscoil atá cairdiúil agus a chuireann fáilte roimh dhaoine teagmháil a dhéanamh linn, teagmháil a dhéanamh le m’oifigse san áireamh.

Más rud é go bhfuil tú ag breathnú ar an suíomh gréasáin seo mar mhac léinn nó mar bhall foirne ionchasach, más mac léinn reatha nó ball foirne reatha tú, acadóir nó comhpháirtí institiúideach ionchasach, céimí, tuismitheoir nó cuairteoir, tugaim cuireadh duit sult a bhaint as an eispéireas acadúil eisceachtúil atá ar fáil in Ollscoil Mhá Nuad. 

Le dea-mhéin

An tOllamh Philip Nolan
Uachtarán