Dr Eoghan Ó Raghallaigh

Nua-Ghaeilge (Modern Irish)

Gaeilge agus fáilte

Léachtóir
Lecturer / Assistant Professor

Arts Building
27
(01) 708 3715

Biography

Tá céimeanna agam ó Choláiste na Tríonóide agus ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Cuirim suim san fhilíocht chlasaiceach agus iarchlasaiceach agus i gcanúintí na Gaeilge. I mo chomheagarthóir ar A Bardic Miscellany (2010) agus i m'eagarthóir ar an gcartlann taifeadtaí de chanúintí na Gaeilge http://doegen.ie/.

Book

Year Publication
2010 Damian McManus & Eoghan Ó Raghallaigh (2010) A Bardic Miscellany: Five hundred Bardic poems from manuscripts in Irish and British libraries. : Department of Irish, Trinity College Dublin.

Edited Book

Year Publication
2020 Eoghan Ó Raghallaigh (Ed.). (2020) Téamaí agus Tionscadail Taighde: Léachtaí Cholm Cille L. Maigh Nuad: An Sagart,
2015 Eoghan Ó Raghallaigh (Ed.). (2015) Saothar an Athar Peadar: Léachtaí Cholm Cille XLV. Maigh Nuad: An Sagart,

Book Chapter

Year Publication
2023 Eoghan Ó Raghallaigh (2023) 'Poems of the Pre-Dispossessed: An Introduction to Irish Bardic Poetry 1200–1650' In: Understanding Ireland: Essays on History, Culture and Polish-Irish Ties. Lublin : Wydawnictwo KUL.
2016 Eoghan Ó Raghallaigh (2016) 'Some obsolescent and other linguistic forms in the Doegen archive of Irish dialects (Doegen.ie)' In: New Trails and Beaten Paths in Celtic Studies. Lublin : Wydawnictwo KUL.
2015 Eoghan Ó Raghallaigh (2015) 'Táinig léan do Leith Mhogha: dán le hAonghas Ó Dálaigh' In: Caoimhín Breatnach and Meidhbhín Ní Úrdail(Eds.). Aon don Éigse: Essays Marking Osborn Bergin's Centenary Lecture on Bardic Poetry (1912). Dublin : Dublin Institute for Advance Studies.
2012 Eoghan Ó Raghallaigh (2012) 'A gcródhacht ceart chlann bhFeórais: Dán molta ar Mhaighiú Mac Feórais' In: Eoin Mac Cárthaigh & Jurgen Uhlich(Eds.). Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle. Indreabhán, Conamara : An Clóchomhar / Cló Iar-Chonnacht.

Peer Reviewed Journal

Year Publication
2022 Eoghan Ó Raghallaigh (2022) ''Woe is he who does not praise the mother of God': another poem beginning Mairg nach molann máthair Dé''. ÉRIU, 72 :33-43.
2010 Eoghan Ó Raghallaigh (2010) 'A poem to Rudhraighe Caoch Ó Mórdha, lord of Laois 1542-7'. OSSORY, LAOIS AND LEINSTER, 4 :158-184. [Full-Text]
2006 Eoghan Ó Raghallaigh (2006) 'A poem to Aodh Buidhe and Alasdar Mac Domhnaill of Tinnakill, Queen's County'. OSSORY, LAOIS AND LEINSTER, 2 :44-64. [Full-Text]

Book Review

Year Publication
2023 Eoghan Ó Raghallaigh (2023) [Léirmheas ar] Michelle O Riordan, Poetics and Polemics: Reading Seventeenth-Century Irish Political Verse (Cork: Cork University Press, 2021). [Book Review]
2017 Eoghan Ó Raghallaigh (2017) [Léirmheas ar] The art of bardic poetry: a new edition of Irish Grammatical Tracts I. Edited by Eoin Mac Cárthaigh. School of Celtic Studies, Dublin Institute for Advanced Studies. Dublin, 2014. Liverpool: [Book Review]
2012 Eoghan Ó Raghallaigh (2012) [Review of] Cath Cluana Tarbh ‘The Battle of Clontarf’. Edited by Meidhbhín Ní Úrdail. Irish Texts Society, Vol. 64, London 2011. [Book Review]
2007 Eoghan Ó Raghallaigh (2007) [Review of] Éigse: a journal of Irish studies. 31, 32 (ed. Pádraig A. Breatnach). National University of Ireland, Dublin, 1999, 2000. [Book Review]

Dictionary Entry

Year Publication
2009 Eoghan Ó Raghallaigh (2009) Ó Longáin, Mícheál Óg (Michael Long) (1766–1837). [Dictionary Entry]
2009 Eoghan Ó Raghallaigh & Lesa Ní Mhunghaile (2009) Hennessy, William Maunsell (Ó hAonghusa, Liam M.) (1829?–1889). [Dictionary Entry]
2009 Eoghan Ó Raghallaigh (2009) Flannery, Thomas J. (Ó Flannghaile, Tomás) (1846–1916). [Dictionary Entry]
2009 Eoghan Ó Raghallaigh (2009) Knott, (Philippa Marie) Eleanor (1886–1975). [Dictionary Entry]
2009 Eoghan Ó Raghallaigh (2009) Goodman, James (Séamus Gudman(n)) (1828–96). [Dictionary Entry]
2009 Eoghan Ó Raghallaigh (2009) Lynch, Patrick (Ó Loingsigh, Pádraig) (1754/7–1818). [Dictionary Entry]
2009 Eoghan Ó Raghallaigh (2009) Haliday, William (1788–1812). [Dictionary Entry]
2009 Eoghan Ó Raghallaigh (2009) Lloyd, Joseph Henry (Laoide, Seosamh) (1865–1939). [Dictionary Entry]
2009 Eoghan Ó Raghallaigh & Lesa Ní Mhunghaile (2009) Hull, Eleanor Henrietta (Ní Choill, Eibhlín) (1860–1935). [Dictionary Entry]
2009 Eoghan Ó Raghallaigh (2009) Donellan, Nehemias (Daniel, Nehemiah; Ó Domhnalláin, Fearganainm) (d. 1609). [Dictionary Entry]
2009 Eoghan Ó Raghallaigh & Lesa Ní Mhunghaile (2009) Gógan, Liam Seosamh (1891–1979). [Dictionary Entry]
2009 Eoghan Ó Raghallaigh (2009) Daly, Robert (1783–1872). [Dictionary Entry]
2009 Eoghan Ó Raghallaigh (2009) Foley, Daniel (Ó Foghludha, Domhnall) (1815–74). [Dictionary Entry]
2009 Eoghan Ó Raghallaigh (2009) Hogan, Edmund Ignatius (1831–1917). [Dictionary Entry]
2009 Eoghan Ó Raghallaigh (2009) Ó Donnchadha an Ghleanna, Séafraidh (O'Donoghue of the Glen(s), Geoffrey) (c.1620–1678). [Dictionary Entry]
2009 Eoghan Ó Raghallaigh (2009) Gallagher, James (Ó Gallchobhair, Séamus) (c.1684–1751). [Dictionary Entry]
2009 Eoghan Ó Raghallaigh (2009) Henebry, Richard (de Hindeberg, Risteard) (1863–1916). [Dictionary Entry]
2009 Eoghan Ó Raghallaigh (2009) Dillon, Myles Patrick (1900–72). [Dictionary Entry]
Certain data included herein are derived from the © Web of Science (2024) of Clarivate. All rights reserved.