Aoife Ní Ghloinn

Lárionad na Gaeilge

Gaeilge agus fáilte

Stiúrthóir/ Director

Arts Building
44
(01) 474 7185

Biography

Ceapadh Aoife Ní Ghloinn ina Stiúrthóir ar Lárionad na Gaeilge: Taighde, Teagasc agus Tástáil sa bhliain 2020. Roimhe sin, chaith sí naoi mbliana ag teagasc na Gaeilge san institiúid chéanna agus ag plé le tograí éagsúla de chuid Lárionad na Gaeilge; ina measc, Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG), an Teastas i Múineadh na Gaeilge do Dhaoine Fásta agus Vifax. Chaith sí tréimhse freisin, ó 2008 go 2011, ina Léachtóir agus Scoláire ar Cuairt in Ionad an Léinn Éireannaigh, Ollscoil San Tomás, Houston, Texas. Tá spéis aici i roinnt gnéithe den teangeolaíocht fheidhmeach, go háirithe an sealbhú teanga, an measúnú teanga, an t-aiseolas ceartaitheach, an taighde ar chorpais foghlaimeora agus an Fráma Tagartha Comónta Eorpach

 (FTCE).

Aoife Ní Ghloinn was appointed Director of The Centre for Irish Language Research, Teaching and Testing in 2020.  Prior to that, she spent nine years teaching Irish and working with various projects in the Centre, including the European Certificate in Irish (TEG), the Certificate in Teaching Irish to Adults and Vifax. She also spent three years, from 2008 to 2011, as Visiting Lecturer and Scholar in the Center for Irish Studies, University of St Thomas, Houston, Texas. She is interested in a number of areas of applied linguistics, particularly language acquisition, language assessment, corrective feedback, learner corpus research and the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). 

Research Projects

Title Role Description Start date End date Amount
Evaluation of Gaeltacht Schools Recognition Scheme – TEG Test PI In October 2016, the Department of Education published A Policy for Gaeltacht Education 2017-2022. As part of this policy, a recommendation was made that a research programme be established to evaluate the implementation of the police, and that this research should involve the Educational Research Centre (ERC) and the Department of Education inspectorate. The ERC has now begun this evaluation on behalf of the Department of Education, and as part of this study, The Centre for Irish Language: Research, Teaching and Testing, Maynooth University, has been engaged to conduct one aspect of the work: TEG Irish-language testing and a report on the levels of Irish-language proficiency among a cohort of third-year students in Gaeltacht Schools. 15/09/2021 31/07/2022 27600
Béaltriail Ghaeilge na hArdteistiméireachta: Anailís agus Moltaí PI Leaving Certificate Oral Irish examination: Analysis and Recommendations. 01/09/2020 31/01/2021 16887

Other Journal

Year Publication
2009 Aoife Ní Ghloinn (2009) 'Anailís Iardhearcach ar Stór Amhrán Róise Rua Uí Ghrianna. [A Retrospective analysis of Róise Rua Uí Ghrianna’s Song Repertoire]' Léann, 2 (No Postcode) :19-42.

Conference Publication

Year Publication
2020 Aoife Ní Ghloinn (2020) Léachtaí Cholm Cille L . In: Eoghan Ó Raghallaigh eds. Corpas Foghlaimeora TEG agus an Próifíliú Cumais sa Ghaeilge

Conference Contribution

Year Publication
2021 Aoife Ni Ghloinn (2021) Measúnú na Gaeilge i gComhthéacs na Foghlama ar Líne (Assessing Irish in the Context of Online Learning) EASTDOL Series: Empowering Staff to Develop Online Learning Dublin City Univerrsity, 20/01/2021-.
2021 Aoife Ní Ghloinn (2021) The implementation of the CEFR in the context of Irish: a case study National Forum for the Enhancement of Teaching and Learning in Higher Education, National Seminar Series: The CEFR in Language Teaching Waterford Institute of Technology, 10/06/2021-.
2019 Aoife Ní Ghloinn (2019) B2 or not B2? Sin í an cheist! An Fráma Tagartha Comónta Eorpach agus measúnú na Gaeilge ag an tríú leibhéal Invited lecture as part of the 'Ó Thrácht go Twitter' lecture series University College Dublin, .
2019 Aoife Ní Ghloinn (2019) Corpas Foghlaimeora TEG agus an Próifíliú Cumais sa Ghaeilge Léachtaí Cholm Cille L: Téamaí agus Tionscadail Taighde Ollscoil Mhá Nuad, .
2018 Aoife Ní Ghloinn, Siobhán Donovan (2018) Aligning Language Assessment in Higher Education with the CEFR: A Quality Assurance Approach National Seminar Series, funded by the National Forum for the Enhancement of Teaching and Learning Maynooth University, .
2018 Aoife Ní Ghloinn (2018) Corpus Linguistics in Challenging Contexts Annual IVACS One-day Symposium in Corpus Linguistics Maynooth University, .
2018 Aoife Ní Ghloinn, Siuán Ní Mhaonaigh (2018) B2 or not B2? That is the question! Benchmarking the exam performance of undergraduate students of Irish to the CEFR National Forum for the Enhancement of Teaching and Learning seminar, ‘Aligning Language Assessment in Higher Education with the CEFR: A Quality Assurance Approach’ Maynooth University, .
2018 Aoife Ní Ghloinn, Elaine Uí Dhonnchadha, Anne O' Keeffe (2018) Building a grammatically annotated corpus of learner Irish: challenges and opportunities Annual IVACS One-day Symposium in Corpus Linguistics Maynooth University, .
2018 Aoife Ni Ghloinn, Elaine Uí Dhonnchadha, Anne O' Keeffe (2018) The design and annotation of the TEG learner corpus of Irish IVACS International Conference, Malta Malta, .
2015 Aoife Ní Ghloinn (2015) The implementation of a CEFR-based syllabus for Irish at university level: challenges and issues CercleS International Seminar Trinity College Dublin, .
2015 Aoife Ní Ghloinn (2015) Teastas Eorpach na Gaeilge: Céard atá amach romhainn? Comhdháil Cois Locha Milwaukee, Wisconsin, .
2015 Aoife Ní Ghloinn (2015) Ó shiollabas go cúrsa: spléachadh ar chur chuige Ollscoil Mhá Nuad Teagasc na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal – Dúshláin agus Dea-chleachtais St Patrick's College, Drumcondra, .
Certain data included herein are derived from the © Web of Science (2023) of Clarivate. All rights reserved.

Honors and Awards

Date Title Awarding Body
01/09/2016 Sparánacht Taighde An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG)

Committees

Committee Function From / To
Qualimatrix project, European Centre for Modern Languages (ECML) Irish representative on network team 01/11/2016 - 01/08/2018
Turn to Teaching Steering Committee Member 01/10/2020 - 31/08/2022
Advisory Committee for Corpas Náisiúnta don Ghaeilge/ The National Corpus of Irish project Member 01/01/2022 - 31/12/2024
Advisory Committee for the design of the PPAD-G literacy diagnostic test for post-primary Irish-medium schools Chair 24/06/2021 - 31/08/2022
Executive Committee, AULC (The Association of University Language Communities in the UK and Ireland). Elected representative for members in the Republic of Ireland 01/01/2021 - 31/12/2023
Advisory Board for the project Comasan Labhairt ann an Gàidhlig, Glasgow University Advisory Board member 01/09/2015 - 01/11/2017
Athena Swan Self-Assessment Team, Faculty of Arts, Celtic Studies and Philosophy, Maynooth University Member 03/03/2020 - 30/06/2021

Employment

Employer Position From / To
Center for Irish Studies, University of St Thomas, Houston, Texas Visiting Scholar/ Lecturer 01/08/2008 - 31/07/2011

Education

Start date Institution Qualification Subject
Coláiste na Tríonóide/ Trinity College Dublin M.Phil. An Teangeolaíocht Fheidhmeach/ Applied Linguistics
Foras na Gaeilge An Séala Creidiúnaithe d'Aistritheoirí/ The Seal of Accreditation for Translators Aistriúchán/ Translation
Ollscoil Mhá Nuad/ Maynooth University B.A. Gaeilge & Ceol/ Irish & Music
Ollscoil na Banríona, Béal Feirste/ Queen's University, Belfast M.A. An Ghaeilge agus an Léann Ceilteach/ Irish & Celtic Studies
Ollscoil Mhá Nuad/ Maynooth University Diploma Múineadh na Gaeilge d'Fhoghlaimeoirí Fásta/ Teaching Irish to Adult Learners

Languages

Language Reading Writing Speaking
Irish/Gaeilge Fluent Fluent Fluent
Spanish Basic