Exhibition

Ceiliúradh na Cuallachta / Cuallacht Celebration

Déanfaidh Cuallacht Cholm Cille, Cumann Gaelach na hOllscoile, ceiliúradh ar 120 bliain i mbliana./ Cuallacht Cholm Cille, the University’s Irish Language Society, will celebrate 120 years this year.

When: Wednesday, 21 February 2018

Where: Leabharlann Ollscoil Mha Nuad / Maynooth University Library