The  Graduate Studies Office provides advice and support for students in all aspects of postgraduate study. For information about courses, scholarships and our services, you are welcome to visit the postgraduate studies website.

Our team is dedicated to supporting you through your postgraduate studies, from application to graduation. 

Guidelines Relating to Research Students:  COVID-19

We provide one-to-one drop in support, postgraduate talks, Open Days, online and phone support for all postgraduate queries. We also administer the postgraduate Research and Taught Masters Scholarships on behalf of the University. For further information please contact: graduatestudies@mu.ie

Cuireann an Oifig Staidéir Iarchéime comhairle agus tacaíocht ar fáil do mhic léinn maidir le gach gné de staidéar iarchéime. Má theastaíonn eolas uait maidir leis na cúrsaí, na scoláireachtaí agus na seirbhísí a chuirimid ar fáil, tá fáilte romhat cuairt a thabhairt ar an suíomh gréasáin do staidéar iarchéime.

Tá ár bhfoireann tiomanta tacaíocht a thabhairt duit tríd do staidéar iarchéime, ó iarratas a dhéanamh go lá bronnta na gcéimeanna.

Cuirimid seirbhís tacaíochta duine le duine ar fáil chomh maith le cainteanna iarchéime, Laethanta Oscailte, agus tacaíocht ar líne agus ar an bhfón d’fhiosrúchán a bhaineann le staidéar iarchéime. Chomh maith leis sin, tá Scoláireacht Iarchéime do Mháistreacht trí Thaighde agus Scoláireacht do Mháistreacht Mhúinte faoi riarachán ag an oifig ar son na hOllscoile. Má theastaíonn tuilleadh eolais uait déan teagmháil le: graduatestudies@mu.ie