Fáilte chuig an Roinn Froebel don Bhun- agus Luath-Oideachas a bhfuil cáil uirthi as taithí foghlama faoi leith a dhíríonn ar an mac léinn a chur ar fáil do mhic léinn fochéime agus iarchéime.  Ainmníodh an Roinn as an oideachasóir Gearmánach ón 19ú haois, Friedrich Froebel (1782-1852), an té a bhunaigh Kindergarten.  Mhol sé meas a léiriú don pháiste, foghlaim trí ghníomhaíocht, an timpeallacht a fhiosrú, sult a bhaint as gach cineál áilleachta agus glacadh le buanna gach duine aonair.
Is féidir leis an aistriú chuig oideachas tríú leibhéal a bheith dúshlánach do neart mac léinn. Mar sin féin, cinntíonn an tsamhail atá againne - grúpaí beaga a theagasc mar aon le baill foirne agus seirbhísí tacaíochta do mhic léinn a bheith ar fáil go héasca -  go mbíonn an deis is fearr is féidir ag gach mac léinn a c(h)umas a bhaint amach. Tá clú agus cáil orainn as eispéireas iomlánaíoch a chur ar fáil do mhic léinn. Dá bhrí sin, bíonn rátaí arda coinneála agus dul chun cinn againn.
 
Is iad mic léinn an chúrsa B.Oid Froebel an t-aon ghrúpa de mhúinteoirí faoi oiliúint in Éirinn atá i mbun staidéir i gcroílár mór-ollscoile, leis an spreagadh intleachtach agus leis an idirghníomhú sóisialta le hollaimh agus le mic léinn ó dhisciplíní éagsúla atá ar fáil ar champas Ollscoil Mhá Nuad.
 
Tá comhtháthú á dhéanamh ar Bhailiúchán Speisialta Choláiste Froebel, bailiúchán atá dírithe ar oiliúint múinteoirí, agus beidh sé mar chuid de leabharlann Ollscoil Mhá Nuad. Tá an leabharlann lonnaithe i bhfoirgneamh iontach nua atá dírithe ar mhic léinn. 

Welcome to the Froebel Department of Primary and Early Childhood Education, known for the provision of a distinctive student-centred learning experience for undergraduate and postgraduate students. The Department is named after the 19th century German educator and founder of Kindergarten, Friedrich Froebel (1782-1852).  He advocated reverence for the child, learning through activity, exploration of the environment, enjoyment of beauty in all its manifestations and acceptance of the gifts of each individual.

For many students, the transition to third level education can be a challenging one; however our small group teaching model combined with ease of access to staff and student-support services ensures that every student has the best possible chance of success. We are renowned for the providing a holistic experience for students and it is for this reason that we have high levels of retention and progression.

Froebel B.Ed students are the only primary teacher training students in Ireland studying at the heart of a major university, with all the intellectual stimulus and social interaction with professors and students of other disciplines that the Maynooth University campus offers.

The specialised Froebel College library collection, centered around teacher training, is being integrated into the Maynooth university library with its superb new student-centred building.