Experience More with the Experiential Learning Office

 

The Experiential Learning office aims to enrich the undergraduate education experience, enabling MU students to experience more from their degree programme by developing and cultivating high-impact learning experiences, both inside and outside the classroom, where students learn by doing and reflecting on this experience. These dynamic educational experiences are delivered in collaboration with academic educators, employers and community partners, and connect classroom content with real-world experience, empowering MU students to grow and develop with the relevant knowledge, skills and competencies that they need for lifelong learning and future success. Students have the opportunity to engage in a wide range of  research, work, leadership, global and community service opportunities. 

Students: To find opportunities and programmes relevant for your, click here
Organisations: To find opportunities to engage with Maynooth University Experiential Learning Office, click here
Faculty/ MU Staff: To find out opportunities and programmes relevant for you and your students, click here

                    

Taithí níos leithne a fháil leis an Oifig um Fhoghlaim ó Thaithí

Tá sé mar aidhm ag an Oifig um Fhoghlaim ó Thaithí an t-eispéireas  oideachais d’fhochéimithe a shaibhriú, agus deis a chur ar fáil do mhic léinn OMN taithí níos leithne a fháil ón gclár céime trí eispéiris foghlama a mbíonn tionchar suntasach acu ar an mac léinn a fhorbairt agus a chothú. Eispéiris laistigh agus lasmuigh den seomra ranga a bhíonn i gceist agus bíonn mic léinn gníomhach ina gcuid foghlama. Cuirtear na heispéiris oideachasúla dhinimiciúla seo ar fáil i gcomhpháirtíocht le hoideoirí acadúla, fostóirí agus comhpháirtithe pobail. Cruthaítear nasc idir an t-ábhar sa seomra ranga agus taithí saoil agus cuirtear ar chumas mhic léinn OMN fás agus forbairt a dhéanamh san eolas, sna scileanna agus sna hinniúlachtaí a theastaíonn don fhoghlaim ar feadh an tsaoil agus don rath sa todhchaí. Bíonn an deis ag mic léinn a bheith rannpháirteach i réimse leathan de thaighde, obair, ceannaireacht agus deiseanna seirbhíse domhanda agus pobail.