Experience More with the Experiential Learning Office

 

The Experiential Learning office aims to enrich the undergraduate education experience, enabling MU students to experience more from their degree programme by developing and cultivating high-impact learning experiences, both inside and outside the classroom, where students learn by doing. These dynamic educational experiences are delivered in collaboration with academic educators, employers and community partners, and connect classroom content with real-world experience, empowering MU students to grow and develop with the relevant knowledge, skills and competencies that they need for lifelong learning and future success. Students have the opportunity to engage in a wide range of  research, work, leadership, global and community service opportunities. 

                       Register your interest today!

 

 

Taithí Níos mó leis an Oifig Foghlama Taithí

 

Tá sé mar aidhm ag an oifig Foghlama Eispéiriúil an taithí oideachais fochéime a shaibhriú, ag cur ar chumas daltaí MU taithí níos mó a bhaint as a gclár céime trí eispéiris foghlama ard-thionchar a fhorbairt agus a chothú, laistigh agus lasmuigh den seomra ranga, nuair a fhoghlaimíonn na scoláirí trína dhéanamh. Déantar na heispéiris oideachais dinimiciúla seo a sheachadadh i gcomhar le hoideachasóirí acadúla, fostóirí agus comhpháirtithe pobail, agus déanann siad ábhar sa seomra ranga le taithí an domhain, a chumasú do mhic léinn MU a fhás agus a fhorbairt leis an eolas, na scileanna agus na hinniúlachtaí ábhartha a theastaíonn uathu le haghaidh foghlaim ar feadh an tsaoil agus sa todhchaí rath. Tá an deis ag mic léinn dul i ngleic le réimse leathan de thaighde, obair, ceannaireacht, deiseanna seirbhíse domhanda agus pobail.