The Department of English provides an exciting and rewarding student experience.

Our unique concentration of internationally recognised scholars and dedicated educators, with notable expertise in Irish literature and postcolonial studies, offers students the opportunity to study English literature from the Renaissance to postmodernism.

Eispéireas spreagúil fiúntach is ea é do mhic léinn dul i mbun staidéir i Roinn an Bhéarla.

Foireann uathúil atá sa Roinn seo, comhdhéanta de scoláirí a bhfuil cáil idirnáisiúnta orthu agus d'oidí tiomnaithe, a bhfuil taithí ar leith acu i litríocht na hÉireann agus i staidéar iarchóilíneachta. Féadann mic léinn staidéar a dhéanamh ar litríocht an Bhéarla ó aimsir na hAthbheochana anonn go dtí ré an iarnua-aoiseachais.