Welcome to Maynooth University Department of English. With a history that dates back to the 19th century, the Department is a supportive and dynamic learning environment and a centre of cutting-edge research in English, Irish, and global literatures.  Comprising seventeen internationally-renowned scholars and teachers, each of whom are widely published and influential in shaping the field of English studies, as well as dedicated tutors and postgraduate researchers, the Department accommodates a diverse range of research interests including: 

 • American Literature 
 • Creative Writing  
 • Eighteenth-Century Literature 
 • Film studies  
 • Gender studies 
 • Irish Literature  
 • Literary Theory  
 • Modernism  
 • Migrant Writing 
 • Postcolonial, Global Literatures, and Critical Race Studies  
 • Renaissance and early modern studies, especially the Irish / Gaelic context 
 • Shakespeare studies 
 • Visual Culture

Fáilte go Roinn Béarla Ollscoil Mhá Nuad. Tá stair a théann chomh fada siar leis an naoú haois déag ag an Roinn agus is timpeallacht foghlama tacúil agus fuinniúil agus lárionad do thaighde cheannródaíoch i litríocht Shasanach, Éireannach agus dhomhanda í. Tá seacht scoláire agus múinteoir ndéag a bhfuil cáil idirnáisiúnta bainte amach acu sa Roinn agus tá gach duine acu foilsithe go forleathan agus tar éis dul i bhfeidhm go mór ar réimse staidéir an Bhéarla agus tá roinnt mhaith teagascóirí agus taighdeoirí iarchéime inti chomh maith. Ciallaíonn sé seo go mbíonn an Roinn ag freastal ar réimse leathan de spéiseanna taighde, lena n-áirítear:

 • Litríocht Mheiriceánach
 • Scríbhneoireacht Chruthaitheach
 • Litríocht ón Ochtú hAois Déag
 • Staidéar Scannán
 • Staidéar Inscní
 • Litríocht Éireannach
 • Teoiric Liteartha
 • Nua-aoiseachas
 • Sríbhneoireacht na n-Imirceach
 • Litríocht Iarchoilíneach, Litríochtaí Domhanda, agus Litríocht Chriticiúil Chiníocha
 • Staidéar ar an Renaissance agus ar an Nua-aois Luath, an comhthéacs Éireannach/Gaelach ach go háirithe
 • Staidéar ar Shakespeare
 • Cultúr Físiúil