The Centre for Teaching and Learning was established in September 2008, building on the existing teaching and learning activities within the University. Our aim is to enhance Teaching and Learning at Maynooth University through the support and development of good practice and innovation in teaching and learning. We support the implementation and development of the Maynooth University Teaching and Learning Strategy through a range of initiatives for staff and students across the University.

Bunaíodh an tIonad Teagaisc agus Foghlama i mí Mheán Fómhair 2008, le cur leis na gníomhaíochtaí teagaisc agus foghlama a bhí ar siúl in Ollscoil Mhá Nuad ag an am. Is í an aidhm atá againn Teagasc agus Foghlaim in Ollscoil Mhá Nuad a fheabhsú trí dhea-chleachtais agus trí nuálaíocht i dteagasc agus i bhfoghlaim a fhorbairt. Tacaímid le Straitéis Teagaisc agus Foghlama Ollscoil Mhá Nuad, straitéis atá á cur i bhfeidhm trasna na hOllscoile trí réimse tionscnamh atá forbartha do bhaill foirne agus do mhic léinn.