The Academic Council Office facilitates the co-ordination of business and liaison between the Academic Council and its standing boards/committees, and when required, the three Faculties and Governing Authority. It is responsible for the preparation and circulation of documents for meetings of the Academic Council and its boards and committees. 

Freastalaíonn Oifig na Comhairle Acadúla ar an gcomhordú a dhéantar ar ghnó agus ar theagmháil idir an Chomhairle Acadúil agus a buanbhoird/ buanchoistí, ar na trí dhámh agus ar an Údarás Rialaithe, de réir mar a theastaíonn. Is í an oifig seo atá freagrach as cáipéisí do chruinnithe na Comhairle chomh maith le cáipéisí do chruinnithe de bhoird agus de choistí na Comhairle, a ullmhú agus a scaipeadh.
 

New Programme Proposal Submissions for 2018-2019

New programme proposals should be submitted to the Academic Programmes Committee <academic.programmes@mu.ie>. The process and template for new programme proposals can be downloaded through the following links: 
  New Programmes Process
  New Programmes Proposal Form

Please note the deadlines for receipt of both postgraduate and undergraduate programme proposals during 2018-19 have to be set. In the meantime if  you should have any queries, please email <academic.programmes@mu.ie> or phone 01-708-4647.