The Academic Council Office facilitates the co-ordination of business and liaison between the Academic Council and its standing boards/committees, and when required, the three Faculties and Governing Authority. It is responsible for the preparation and circulation of documents for meetings of the Academic Council and its boards and committees. 

Freastalaíonn Oifig na Comhairle Acadúla ar an gcomhordú a dhéantar ar ghnó agus ar theagmháil idir an Chomhairle Acadúil agus a buanbhoird/ buanchoistí, ar na trí dhámh agus ar an Údarás Rialaithe, de réir mar a theastaíonn. Is í an oifig seo atá freagrach as cáipéisí do chruinnithe na Comhairle chomh maith le cáipéisí do chruinnithe de bhoird agus de choistí na Comhairle, a ullmhú agus a scaipeadh.
 

New Programme Proposal Submissions for 2016-2017

New programme proposals should be submitted to the Academic Programmes Committee by the following deadlines:  postgraduate programmes by 7 November 2016 and undergraduate programmes by 28 November 2016. The process and template for new programme proposals can be downloaded through the following link:  New Programme Proposal Template 2016-17

If you should have any queries, please email <academic.council@nuim.ie> or phone 01-708-4647.