Since its inception in 2004 with the support of Science Foundation Ireland and centred in Maynooth University, the NCG, has become firmly established as a leading centre for research in the field of Geocomputation, applying computational methods to large spatial data sets from acquisition to analysis, modelling and visualisation.  As a leading research centre the NCG is committed to:

  • Extending the understanding and utilisation of spatial data from postgraduate programmes to national and international research project engagement
  • Applying existing geotechnologies to specific problems for enhanced decision making
  • Developing new innovative technologies and applications for real-time response to real world challenges

Ó bunaíodh an NCG i 2004 in Ollscoil Mhá Nuad, le tacú ó Fhondúireacht Eolaíochta Éireann, tá sé tar éis áit cheannasach a ghabháil air féin mar phríomhfhoras taighde i réimse na geoiríomhaireachta, trí leas a bhaint as modhanna geoiríomhaireachta le tacair mhóra sonraí spásúla, ó fháil na sonraí go dtí go ndéantar anailís, samhaltú agus léirshamhlú orthu. Ina cháil mar phríomhfhoras taighde, geallann an NCG:

  • An tuiscint ar shonraí spásúla agus an úsáid a bhaintear astu a leathnú ó chláir iarchéime go tionscadail náisiúnta agus idirnáisiúnta taighde
  • Leas a bhaint as geoiteicneolaíochtaí atá ar fáil anois i dtaca le fadhbanna ar leith chun an chinnteoireacht a fheabhsú
  • Teicneolaíochtaí agus feidhmchláir nuálacha a fhorbairt chun freagairt san fhíor-am a thabhairt ar dhúshláin sa saol seo