Welcome to the Department of Media Studies, Maynooth University.

Students in the department of Media Studies at Maynooth gain experience in critical analysis and media production, emerging as creative and informed graduates with the tools to engage in media research and production across the public sector and private industry. 

We offer a BA in Media Studies (combining critical studies, digital practice and film and TV production), Bachelor of Arts - Media & Cultural Studies and an MA in Critical and Creative Media. We also offer MLitt and PhD research degrees. 

Fáilte go dtí an Roinn Staidéar ar na Meáin, Ollscoil Mhá Nuad.

Faigheann mic léinn sa Roinn Staidéar ar na Meáin in Ollscoil Mhá Nuad taithí ar anailís chriticiúil agus ar léiriú meán chun bheith ina gcéimithe cruthaitheacha eolasacha. Bíonn na mic léinn seo ullamh le dul ag obair i dtaighde na meán agus i gcúrsaí léiriúcháin san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach. ​

Cuirimid BA i Staidéar ar na Meáin ar fáil (céim a chuimsíonn staidéar criticiúil, cleachtas digiteach agus léiriú scannán agus teilifíse) agus MA sna Meáin Chriticiúla agus Chruthaitheacha (glacfar le hiarratais ó mhí Eanáir 2017). Cuireann an Roinn céimeanna taighde MLitt agus PhD ar fáil freisin​.