Welcome to the Department of Media Studies, Maynooth University.

At the Department of Media Studies we believe that students who gain experience in both critical inquiry and media production emerge as creative and informed graduates. 

The Department offers an undergraduate degree programme in Media Studies. We also offer MLitt and PhD research degrees. 

Fáilte go dtí an tIonad um Staidéar ar na Meáin, Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad.

Creidimidne, san Ionad um Staidéar ar na Meáin, go dtiocfaidh mic léinn a fhaigheann taithí ar fhiosrú criticiúil agus ar léiriú na meán chun bheith ina gcéimithe cruthaitheacha eolasacha. 

Cuireann an tIonad cúrsa céime ar fáil d'fhochéimithe i Staidéar ar na Meáin agus sna Meáin Dhigiteacha. Cuireann an Roinn céimeanna taighde MLitt agus dochtúireachta ar fáil, leis.