Welcome to the Department of Media Studies, Maynooth University.

Students in the department of Media Studies at Maynooth gain experience in critical analysis and media production, emerging as creative and informed graduates with the tools to engage in media research and production across the public sector and private industry. 

We offer a BA in Media Studies (combining critical studies, digital practice and film and TV production), and an MA in Critical and Creative Media (accepting applications from January 2017). We also offer MLitt and PhD research degrees. 

Fáilte go dtí an tIonad um Staidéar ar na Meáin, Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad.

Creidimidne, san Ionad um Staidéar ar na Meáin, go dtiocfaidh mic léinn a fhaigheann taithí ar fhiosrú criticiúil agus ar léiriú na meán chun bheith ina gcéimithe cruthaitheacha eolasacha. 

Cuireann an tIonad cúrsa céime ar fáil d'fhochéimithe i Staidéar ar na Meáin agus sna Meáin Dhigiteacha. Cuireann an Roinn céimeanna taighde MLitt agus dochtúireachta ar fáil, leis.