Kamil Mahajan
 
Bainisteoir um Shlándáil Faisnéise
Oifig an Phríomhoifigigh Faisnéise agus Nuálaíochta
Ollscoil Mhá Nuad, Má Nuad, Co. Chill Dara, Éire

Information Security Manager
Office of the Chief Information and Innovation Officer
Maynooth University, Maynooth, Co. Kildare, Ireland.
 
T: +353 1 708 6388
E: informationsecurity@mu.ie