Welcome to the Department of Design Innovation at Maynooth University. 

We are home to the disciplines of Design and Design-inspired Innovation at Maynooth University and we study design as a strategic driver of modern innovation. In all our programmes, we teach and research design as a user-centred discipline that is at the heart of early stage innovation practice. We are also home to EDEN, the revolutionary initiative bringing Entrepreneurship, Creativity and Innovation to all students in the university.

See Further Information on the left-side-bar, or Contact Us, for more about our programmes in Product Design, Design Innovation and Entrepreneurship.

Fáilte chuig an Roinn Nuálaíochta sa Dearadh, Ollscoil Mhá Nuad.
Is iad an Dearadh agus an nuálaíocht atá faoi spreagadh an Dearaidh na disciplíní a bhíonn ar bun againn in Ollscoil Mhá Nuad. Déanaimid staidéar ar na bealaí inar féidir leis an dearadh nuálaíocht nua-aoiseach a stiúradh go straitéiseach.  Mar chuid dár gcláir, múintear an dearadh agus déantar staidéar ar an dearadh mar dhisciplín atá dírithe ar an úsáideoir, disciplín atá lárnach sna luathchéimeanna a bhaineann le cleachtas nuálaíochta. Tá EDEN lonnaithe anseo freisin, tionscnamh réabhlóideach a chuireann Fiontraíocht, Cruthaitheacht agus Nuálaíocht ar fáil do na mic léinn ar fad san ollscoil.
Féach ar Eolas Breise ar clé nó Déan Teagmháil Linn chun tuilleadh eolais a fháil faoi na cláir a bhaineann le Dearadh Táirgí, Nuálaíocht Dearaidh agus Fiontraíocht

 

A first year short exercise exploring form and material. In this challenge, students were tasked with creating an egg cup that translates Irish culture into contemporary form.