Design Innovation at Maynooth University is a department of interdisciplinary expertise that combines industrial, entrepreneurial and academic excellence in Design. We are focussed on developing research and user-centred, applied practitioners that create impact through design innovation in industries across Ireland and Europe.
 
We distinguish ourselves from other design courses by placing an emphasis on research methods, user-experience, marketing, business models and the commercial justification of new product proposals, as well as core science and engineering subjects.
 

See Further Information on the left-side-bar, or Contact Us, for more about our programmes in Product Design, Design Innovation.
 
 
Is éard atá i gceist le Nuálaíocht sa Dearadh in Ollscoil Mhá Nuad ná roinn ina bhfuil saineolas idirdhisciplíneach a nascann sármhaitheas tionsclaíoch, fiontraíoch agus acadúil ó thaobh an Dearaidh de le chéile. Táimid dírithe ar ár sprioc chun taighde agus cleachtóirí feidhmeacha usáideoirláraithe a mbíonn tionchar acu i nuálaíocht sa dearadh timpeall na hÉireann agus na hEorpa a fhorbairt.
 
Tá idirdhealú idir muidne agus cúrsaí dearaidh eile óir leagtar béim anseo ar mhodhanna taighde, eispéireas an úsáideora, margaíocht, samhlacha gnó agus fírinniú tráchtála d’iarratais ar tháirgí nua, chomh maith le croí-ábhair eolaíochta agus innealtóireachta.
 
 
Tá tuilleadh eolais ar fáil ar chlé nó Bí i dTeagmháil Linn, chun níos mó faoinár gcláracha staidéir sa Dearadh Tairgí agus i Nuálaíocht sa Dearadh a fhoghlaim.

 

Harry French is a graduate of the BSc in Product Design at Maynooth University

 

Industry partner testimonial

A first year short exercise exploring form and material. In this challenge, students were tasked with creating an egg cup that translates Irish culture into contemporary form.