The Department of Applied Social Studies (DAPPSS) is the longest established provider of professional education and training in youth work and community work in the country.

Our mission is “to contribute to human rights, social justice and equality nationally and internationally through excellence in education for and development of the applied social professions, through innovative academic education and research in the social sciences and associated public contributions”

View a selection of photos from events hosted by the Department of Applied Social Studies by clicking here.
View a selection of videos introducing our programmes

Read more..

Is í an Roinn Staidéar Sóisialta Feidhmeach an soláthraí oideachais agus oiliúna  proifisiúnta is seanbhunaithe sa tír in earnáil na hoibre don ógra agus don phobal.
 
Is é ár misin “cur le cearta an duine, ceartas sóisialta agus comhionannas go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta trí bharr feabhais a bhaint amach san oideachas agus na gairmeacha sóisialta feidhmeacha a fhorbairt trí oideachas agus taighde acadúil agus nuálach a dhéanamh ar na heolaíochtaí sóisialta agus ar ionchur ón bpobal atá ceangailte leis.”
 
Féach ar rogha grianghraf ó ócáidí a d’eagraigh an Roinn Staidéar Sóisialta Feidhmeach.

Féach ar rogha físeán a chuireann ár gcláir i láthair.