Research Week 2022

Maynooth researchers are taking on some of the most pressing challenges facing society today. From 24-27 October 2022, the University invites the public in to hear about and engage with the rich body of multi-disciplinary research being undertaken right here in Maynooth, and the impact those discoveries are having across the globe.

This week-long series of events is a chance to be enlightened and inspired by MU’s captivating and thought-provoking academics (and their students!) across our three faculties: Science and Engineering; Arts, Philosophy and Celtic Studies; and Social Sciences - as they open up their world to the public and to colleagues across the campus.

View the full Research Week 2022 schedule here  

Download Interactive Brochure for your mobile device

 

Seachtain Taighde 2022

Tá aghaidh á thabhairt ag taighdeoirí Mhá Nuad ar chuid de na dúshláin is práinní inár tsochaí inniu. Ó 24-27 Deireadh Fómhair 2022, tugann an Ollscoil cuireadh don phobal chun teacht isteach – chun cloisint agus chun teacht ar thuiscint faoin saibhreas de thaighde ildhisciplíneach atá ag dul ar aghaidh anseo ar champas Mhá Nuad agus faoin tionchar atá ag an taighde céanna timpeall na cruinne.

S’éard atá i gceist leis an tsraith imeachtaí seo a mhairfidh seachtain iomlán ná deis iontach léargas agus inspioráid a bhaint amach duit féin trí bheith ag éisteacht lenár n-acadóirí (agus a gcuid mac léinn) a chuirfidh faoi dhraíocht agus ar an eolas thú, chomh maith le lón machnaimh a thabhairt duit. Is lenár ndámha ar fad a bhaineann na hacadóirí agus na mic léinn seo: Eolaíocht agus Innealtóireacht; Ealaíona, Fealsúnacht agus an Léann Ceilteach; agus na hEolaíochtaí Sóisialta, agus a dtaighde á chur faoi bhráid an phobail agus a gcomhgleacaithe acu go léir.
 
Breathnaigh ar an sceideal iomlán do Sheachtain Taighde 2022 (i mBéarla)

Íoslódáil an Bróisiúr idirghníomhach (i mBéarla) do do ghléas móibíleach