Now seeking candidates for 2019-24 Governing Authority Election

Maynooth University is currently accepting nominations from graduates and staff, for the 2019-2024 Governing Authority.

Nomination papers and voter registration forms (Graduates only), must be received by 5:00pm on 7th October 2019.

See below for details:
 

Táimid ar thóir iarrthóirí do Thoghchán Údarás Rialaithe 2019-24

Tá Ollscoil Mhá Nuad ag glacadh le hainmniúcháin faoi láthair ó chéimithe agus ó bhaill foirne le haghaidh Údarás Rialaithe 2019-2024
 
Ní mór páipéir ainmniúcháin agus foirmeacha cláraithe do vótálaithe (Céimithe amháin), a bheith istigh roimh 5.00 i.n. ar an 7 Deireadh Fómhair 2019.

Tuilleadh eolais thíos: