EDEN is the Centre for Entrepreneurship, Design and Innovation at Maynooth University. 
The centre reaches out to all students willing to put their ideas forward and be game-changers in their field. The centre is a platform where academics and industry experts connect and support students and staff in the university through talks, workshops and meet-ups gravitating around innovation, design and entrepreneurial topics. Our objective is to foster the communities of creatives, makers, inventors and creators. 
Our goal is to enhance the thriving entrepreneurial ecosystem at Maynooth University by recognising and rewarding student entrepreneurship, design and innovation.
 
 
Is Lárionad Fiontraíochta, Dearaidh agus Nuálaíochta in Ollscoil Mhá Nuad é EDEN.
Déanann an t-ionad teagmháil le gach mac léinn atá toilteanach a gcuid smaointe a chur chun tosaigh agus talamh nua a bhaint amach san earnáil ina bhfuileadar.Ardán atá san ionad seo ionas gur féidir le hacadóirí agus saineolaithe earnála nascanna a dhéanamh agus tacaíocht a thabhairt do mhic léinn agus baill foirne na hollscoile ar bhealaí éagsúla lena n-áirítear cainteanna, ceardlanna agus cruinnithe le chéile bunaithe timpeall ar nuálaíocht, dearadh agus fiontraíocht.Ba mhian linn pobail de dhaoine cruthaitheacha, déantóirí, aireagóirí agus cruthaitheoirí a chothú agus éiceachóras fiontraíochta Ollscoil Mhá Nuad atá faoi bhláth i láthair na huaire a fheabhsú mar thoradh ar aitheantas agus gradaim a thabhairt do mhic léinn mar gheall ar a gcuid fiontraíochta, dearaidh agus nuálaíochta.