EDEN is Maynooth University's Centre for Entrepreneurship, Design and Innovation. EDEN is here to help all students develop their creative confidence and turn their creative ideas into action that will add value to the world. EDEN is for all students and staff in the university. We’re aiming to have participants from every department and programme on campus. We also work with like minded people from the community outside the university, from all walks of life.

Is é EDEN an tIonad Fiontraíochta, Dearaidh agus Nuálaíochta in Ollscoil Mhá Nuad. Tá EDEN anseo le cabhrú le gach mac léinn a muinín chruthaitheach a fhorbairt agus dul i mbun oibre ar smaointe cruthaitheacha, smaointe a chuirfidh go mór leis an domhan. Tá EDEN dírithe ar gach mac léinn agus ar gach ball foirne san ollscoil. Tá sé mar aidhm againn rannpháirtithe ó gach roinn agus ó gach clár ar an gcampas a bheith againn. Oibrímid freisin le daoine ón bpobal lasmuigh den ollscoil, daoine ó gach cúlra a bhfuil an dearcadh céanna acu agus atá againn féin.