Economics is a fascinating and challenging subject that is critical to the modern world never more so than at the present time.  It requires you to think deeply about the way the modern world functions and why. Economics provides students with outstanding analytical and problem solving abilities including numerical and computing ability as well as enhanced communication and presentation skills.  Employers value economic graduates highly.  There are, even in challenging times as these terrific job opportunities for good economic graduates in a variety of fields such as accountancy, finance and banking, public policy, the civil service, insurance, teaching as well as the opportunity to undertake further study. 

The economists within the  department make up one of the leading group of research economists in Ireland and are actively engaged in research with interests spanning from Labour, Industrial Organisation, Finance, Public Economics, Electoral Reform and Macroeconomics. The group are ranked in the top 9% of all Economic Research Institutions worldwide. 

Research and good teaching reinforce one another - in Maynooth our aim is to provide high quality teaching within a friendly and enjoyable academic environment.  

Successful students emerge with an ability to think analytically which will stand to them in a range of employments. They can be expected to secure employment in civil and public service administration, journalism, public relations, banking and other financial services, as well as in economic consultancy, economics units of public and private sector organisations and in economic research. Economics is also a good second-level teaching subject.

Graduates from our postgraduate programmes have been successful in gaining employment in areas allied to their training. They work in financial institutions in Dublin, London and New York and in other private sector activities. Our graduates have also gained employment in the public sector with the Central Bank and the Department of Finance.

For further information please contact Year Leads below or check out our undergraduate and postgraduate programmes 

First Year - Paul O'Sullivan
Second Year - Dr. Dermot Leahy
Third Year - Dr. Simon Broome

Ábhar mealltach agus dúshlánach í ábhar na hEacnamaíochta atá riachtanach don domhan nua-aimseartha sa lá atá inniu ann níos mó ná riamh. Cuireann sí iallach ort smaoineamh  go mion faoin mbealach ina mbíonn an domhan nua-aimseartha ag feidhmniú agus cén fáth. Cuireann an Eacnamaíocht mic léinn ar an eolas faoi bhealaí éagsúla anailíse agus scileanna réiteach na faidhbe i dtaca le cumas sna huimhreacha agus cumas ríomhaireachta chomh maith le scileanna cumarsáide agus scileanna cur i láthair feabhsaithe. Is mór céimithe eacnamaíochta dá gcuid fostóirí. Cé go bhfuilimid ag fulaingt in amanna dúshlánacha, tá deiseanna iontacha ann do chéimí eacnamaíochta maithe i réimse leathan d’ábhair mar shampla cuntasóireacht, airgeadas agus baincéireacht, polasaí poiblí, an tseirbhís shibhialta, árachas, múinteoireacht chomh maith leis an deis níos mó staidéir a dhéanamh.
Cuireann na heacnamaithe sa Roinn seo le túsghrúpa taighdeoirí eacnamaithe in Éirinn agus tá siad an-fheidhmneach sa taighde agus spéis acu i réimsí éagsúla ar nós Saothar, Eagraíochtaí Tionsclaíochta, Airgeadas, Eacnamaíocht Phoiblí , Atheagrú Toghachánach agus sa Mhór-Eacnamaíocht. Tá an grúpa seo chun tosaigh agus iad sa ghrúpa is airde, 9% de na hInstitiúdí Taighdeacha Eacnamaíochta ar domhan.
Tugann taighde agus dea-mhúinteoireacht tacaíocht dá chéile – an aidhm atá ag Má Nuad ná chun caighdéan ard-mhúinteoireachta a chur ar fáil in atmaisféar acadúil atá cairdiúil agus taitneamhach.