Maynooth University Capital Development is a multi disciplined design team responsible for the design, planning, budget control and management of new building construction projects along with major refurbishment projects on campus. This Office is also responsible for monitoring the space allocation within the University.
 
This site has been developed in an effort to provide as much information as possible for students, staff and visitors on the services provided by Maynooth University Capital Development.

Keep an eye on our Home page for updates on new building projects!


Is foireann deartha ildisciplíneach í Forbairt Chaipitil. Tá an oifig seo freagrach as na tionscadail nua foirgníochta agus na tionscadail athchóirithe ar an gcampas a dhearadh, a phleanáil agus a bhainistiú chomh maith le rialú a dhéanamh ar a mbuiséid. Is í Forbairt Chaipitil atá freagrach as monatóireacht a dhéanamh ar riaradh spáis san Ollscoil freisin.
 
Forbraíodh an suíomh seo chun eolas a chur ar fáil do mhic léinn, do bhaill foirne agus do chuairteoirí i leith seirbhísí na hOifige.
 
Coinnigh súil ar ár leathanach baile chun an scéal is déanaí faoi na tionscadail nua foirgníochta a fháil!