The Maynooth University Arts and Humanities Institute, founded in 2018, is the research home of the Faculty of Arts, Celtic Studies and Philosophy. It is dedicated to the promotion of scholarship within the Faculty and to bringing the best of Maynooth University's rich tradition in humanities research to the world. The Institute supports individual, collaborative and interdisciplinary research by offering scholars a vibrant forum for discussion and exchange in purpose-built facilities. It also facilitates public engagement with the texts and cultural objects that form us, providing access to the scholarly expertise that helps uncover their value and meaning for our time. Events hosted include exhibitions, seminars and public lectures.

Bunaíodh Institiúid Ealaíon agus Daonnachtaí Ollscoil Mhá Nuad sa bhliain 2018 agus tá taighde Dhámh na nEalaíon, an Léinn Cheiltigh agus na Fealsúnachta lonnaithe inti. Tá an Institiúid tiomanta do chur chun cinn an léinn agus do phróifíl dhomhanda a thabhairt do thraidisiún saibhir Ollscoil Mhá Nuad ó thaobh taighde de.Tugann an Institiúid tacaíocht do thaighde indibhidiúil, do thaighde i gcomhar agus do thaighde idirdhisciplíneach trí fhóram beoga plé agus malairte a thairscint do scoláirí in áiseanna den chéad scoth . Ní hamháin sin, ach osclaíonn sé na téacsanna agus na hábhair chultúrtha atá mar bhunchloch na hInstitiúide don phobal, agus rochtain aige, dá bharr, ar na saineolaithe a thugann a luach sa lá atá inniu ann chun solais. I measc na n-imeachtaí a eagraítear inti, tá taispeántais, seimineáir agus léachtaí poiblí.